Daugavas muzejs laiž klajā pirmo rakstu krājumu

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 09.02.2021

Februāra sākumā lasītājiem tiek nodots Daugavas muzeja pirmais rakstu krājums, kurā publicēti kopskaitā 6 zinātniski raksti par Salaspils novada un Daugavas lejteces reģiona vēsturi. 

Rakstu krājums ir rezultāts gandrīz divus gadus ilgam pētnieciskajam darbam, kura ietvaros Daugavas muzeja speciālisti un Latvijā zināmi vēsturnieki atklāj novadam vai Daugavas lejteces reģionam nozīmīgas vēstures tēmas dažādos vēstures periodos. Rakstu krājums dod būtisku  ieguldījumu vietējā reģiona un visas Latvijas vēstures kopējā izpētē, jo aptver tēmas, kas līdz šim nav bijušas pētnieku uzmanības centrā. Visiem rakstiem pievienots kopsavilkums angļu valodā. 

Rakstu krājuma saturs.

Krājumā pārstāvētās tēmas nosedz dažādus vēstures posmus. Daugavas muzeja speciālists Aivars Siliņš padziļināti pēta arheoloģiskās senvietas Daugavas lejteces posmā no Ikšķiles līdz Rīgai, īpašu uzmanību pievēršot senvietu apzināšanai, izpētei, saglabāšanai un aizsardzībai. Viduslaiku vēstures notikumos iedziļinājusies ir vēsturniece Eva Eihmane. Rakstā autore ir koncentrējusies uz mazāk zināmajiem 12.-15.gs. politiskajiem notikumiem, kuru centrā bija saspīlētās attiecības starp Rīgas arhibīskapu un Vācu ordeni, uzsverot, ka dzīve blakus galvenajai varas centrālei Rīgai bija gan ar saviem ieguvumiem, gan arī zaudējumiem, jo savstarpējās varas dalīšanas cīņās bieži galvenais cietējs bija vietējais zemnieks.

Salaspils iedzīvotājiem īpaši interesants būs Daugavas muzeja speciālistes Lilitas Vanagas raksts par Kurtes muižu. Lai gan vispārējais uzskats ir, ka Salaspils apbūve ir radusies pēdējos 60 gados, autore ved ceļojumā pa Salaspils nosacīto centru - Līvzemes ielas un Miera ielejas apkārtni - laikā no 19.gs. beigām līdz 1. pasaules karam, ļaujot pamanīt detaļas un zīmes ainavā, kas liecina par Kurtes muižas apbūvi, un kā tā ir ietekmējusi mūsdienu Salaspils izkārtojumu. 

Puse no rakstu krājuma satura ieved lasītāju 20.gs. sarežģītajos vēstures līkločos, kuru notikumi Salaspils apkārtnē ir ar īpašu nozīmi visas Latvijas vēstures kontekstā. 2019. gadā Daugavas muzejs organizēja konferenci, kuras centrā bija Juglas kauju simtgade. Vēsturnieks Jānis Šiliņš, kā viens no konferences dalībniekiem, šo tēmu turpina arī savā pētījumā par Latvijas Neatkarības kara notikumiem Rīgas un Salaspils apkārtnē. Raksts ir interesants ar to, ka autors šos notikumus apskata no neparastas puses, pamatā piedāvājot notikumus vērot no pretinieku - Dzelzsdivīzijas un Landesvēra skatu punkta. Neatkarības kara pētījumu centrā līdz šim vienmēr ir bijušas Cēsu kaujas, tomēr notikumi Pierīgā 1919. gada vasarā ir svarīgi, un tos var uzskatīt par bermontiādes prelūdiju.

Vēsturnieka Kārļa Kangera sagatavotais raksts ir viens no plašākajiem līdz šim veiktajiem pētījumiem par padomju karagūstekņu vēsturi Latvijas historiogrāfijā. Īpašu uzmanību raksta autors pievērš Rīgas stacionārās padomju karagūstekņu nometnes (saīsināti – Stalag 350) filiālei Salaspilī, lasītājiem nododot pirmo uz vēsturisko avotu bāzes sagatavoto pētījumu par šīs nometnes vēsturi. Raksts palīdz kliedēt vienu no novada vēstures “baltajiem plankumiem” un rekonstruēt traģiskos Otrā Pasaules kara notikumus novadā.

Par vienu no Salaspils novada zināmāko objektu - Salaspils memoriālu - rakstu ir sagatavojusi Daugavas muzeja speciāliste Laine Juhansone. Autores raksts ir viens no pirmajiem akadēmiska rakstura vēsturnieku darbiem, kurā atspoguļota Salaspils memoriāla izveides vēsture, sākot no ieceres tapšanas, paša memoriāla būves, līdz pat tā atklāšanai un ansambļa darbībai padomju periodā. Papildus rakstā tiek apskatīta arī netālu esošā bojā gājušajiem karagūstekņiem veltītā pieminekļa izveide, tādā veidā dodot kompleksu skatījumu uz padomju varas īstenoto atmiņu politiku par Otrā Pasaules kara notikumiem Salaspils novadā .

Daugavas muzeja rakstu krājuma 1. sējums ir lielisks veids, kā iepazīt reģiona vēsturi Latvijas vēstures kontekstā, kvalitātīvu pētījumu formā. Visus rakstus papildina arī vizuālie materiāli - fotogrāfijas, kartes, dokumenti, palīdzot katram interesentam iedziļināties un iztēloties vēsturiskos notikumus.

Muzeja sociālajos tīklos ir iespējams arī iepazīties ar īsu katra raksta autora komentāru, kas dod iespēju iepazīties ar apskatītajām tēmām un izlemt jau par krājuma iegādāšanos. 

Rakstu krājums izdots ar Salaspils novada pašvaldības finansiālu atbalstu. Krājumu “Daugavas muzeja raksti” ir iespējams iegādāties Daugavas muzejā. Ar laiku tas būs pieejams arī citās vietās - Salaspils TIC u.c. 
Krājuma cena muzejā - 16 Eur.

Reklāma