Dobeles novadpētniecības muzejs 5.novembrī aicina uz zinātniskajiem lasījumiem

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 09.10.2019

Dobeles Novadpētniecības muzejā 5. novembrī no plkst. 11.00 līdz 15.00 norisināsies zinātniskie lasījumi. Lasījumu tēma veltīta aktualitātēm Dobeles pilsētas un apkārtnes vēstures pētniecībā: Dobeles Livonijas ordeņa mūra pils izpētei un Dobeles novada vēsturē nozīmīgu personu darbībai. 

Lasījumu pirmajā daļā uzmanība tiks pievērsta Dobeles Livonijas ordeņa mūra pils un tās apkārtnes vēsturei. Dobeles Novadpētniecības muzeja vēsturniece Beāte Orlova iepazīstinās ar muzeja krājumā glabāto pils krāsns keramikas kolekciju un tajā sastopamajiem dažādu mākslas stilu rotājumiem. LU VFF doktorants un Raunas vidusskolas direktors Edgars Plētiens pievērsīsies tam, kādas ziņas par Dobeli kā apdzīvotu vietu pieejamas no viduslaiku perioda. 

Atzīmējot Dobeles slimnīcas simtgadi, kas apritēja šī gada jūnijā, un tās dibinātāja ārsta Edgara Francmaņa 140. jubileju, kas aizvadīta 2018. gadā, vairāku priekšlasījumu tēmas saistītas ar šo pilsētas vēsturē nozīmīgo personu. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja speciālists Arnis Strazdiņš pievērsīsies E. Francmaņa darbībai ārpus medicīnas jomas, pētot viņa ieguldījumu Dobeles vidusskolas dibināšanā. Savukārt Žaņa Lipkes memoriāla speciāliste Maija Meiere klausītājus iepazīstinās ar Žaņa Lipkes darbību Dobeles novadā 1943. – 1944. gadā un dobelnieku, tai skaitā E. Francmaņa, lomu ebreju glābšanas misijā. 

Atzīmējot pedagoga un filozofa Jūlija Aleksandra Studenta 2018. gada nogalē aizvadīto 120. jubileju, teoloģijas zinātnes doktorants Sergejs Ivanovs iepazīstinās ar J. Studenta darbību pedagoģijas jomā un dzīves gaitām Dobelē. Lasījumu noslēgumā par savu dzimtu Bērzes apkārtnes vēstures kontekstā stāstīs dzimtas vēstures pētnieks Juris Millers. 

Nolasītie referāti tiks apkopoti digitālā rakstu krājumā, kas 2019. gada decembrī tiks publicēti Dobeles Novadpētniecības muzeja mājaslapā. 2020. gada sākumā rakstu krājums kopā ar 2018. gadā publicēto digitālo rakstu krājumu tiks izdots drukātā formā. 
   
Aicināts jebkurš interesents, dalība lasījumos ir bezmaksas. Klausītājiem dalību lūdzam pieteikt līdz 31. oktobrim! Reģistrācijas forma: https://forms.gle/1ZjSBBUKNAHeueWA9

Informāciju sagatavoja:
Beāte Orlova
Dobeles Novadpētniecības muzeja vēsturniece
Brīvības iela 7, Dobele, LV-3701
tālr. 63721309
www.dobelesmuzejs.lv
 

Reklāma