Historia.lv Ogrē iepazīstinās ar digitalizētām K. Goppera grāmatām

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 27.01.2016

Latvijas vēstures brīvpieejas materiālu krātuve historia.lv ar PBLA Kultūras fonda atbalstu 2015. gadā īstenota projekta ietvaros digitalizējusi un publicējusi trīs ģenerāļa Kārļa Goppera sarakstītās grāmatas, tādējādi padarot tās pieejamas ikvienam interesentam.

No jauna publicētās, mūsdienās maz zināmās latviešu strēlnieku komandiera, LKO kavaliera un Latvijas skautu prezidenta K. Goppera grāmatas -  neilgi pēc notikumiem uzrakstītās atmiņas un pārdomas par latviešu strēlnieku vienību izveidošanos, cīņām frontē Latvijā ("Strēlnieku laiki: atmiņas") un ģenerāļa vēlākajām gaitām pilsoņu kara plosītajā Krievijā ("Četri sabrukumi") - izmantojamas gan kā vēstures avoti, gan kā literatūra plašākas izpratnes veidošanai par Latvijas valsts tapšanas apstākļiem, cīņām un upuriem, kas ziedoti tās labā. Savukārt filozofiski analītiskā brošūra "Esi modrs", tajā paustās atziņas noderēs jebkuram, ar patriotisko audzināšanu saistītu nodarbību vadītājam.

Skauti un gaidas, kā arī ikviens interesents aicināts piedalīties projekta noslēguma pasākumā, kas notiks š.g. 30.janvārī plkst. 11.00 Latvijas Gaidu un skautu muzejā (Suntažu ielā 2, Ogrē).

Digitalizētās un historia.lv publicētās K.Goppera grāmatas:

"Četri sabrukumi" (1920) 
http://www.historia.lv/biblioteka/goppers-karlis-cetri-sabrukumi-riga-ar...
"Esi modrs" (1924)
http://www.historia.lv/biblioteka/goppers-karlis-esi-modrs-riga-valters-...
"Strēlnieku laiki: atmiņas" (1931) 
http://www.historia.lv/biblioteka/goppers-k-strelnieku-laiki-atminas-rig...

Projektu atbalsta PBLA Kultūras fonds.

 

Reklāma