Jelgavā diskutēs par okupāciju atspoguļojumu daiļliterarūrā

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 09.03.2017

Latvijas Okupācijas muzejs sadarbībā ar Jelgavas pilsētas bibliotēku rīkos diskusiju par daiļliteratūru, kas skar Latvijas okupāciju vēsturi. Diskusija notiks sestdien, 2017. gada 11. martā plkst. 12.00 Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā, Jelgavā Akadēmijas ielā 10. Diskusijas mērķis ir runāt par vēsturiskās daiļliteratūras un vēsturiskās patiesības mijiedarbību.

Diskusijā piedalīsies rakstnieki Gundega Repše, Inese Zandere, Māris Rungulis un vēsturnieki Inese Dreimane, Ilgvars Butulis un Mārtiņš Mintaurs. Diskusiju vadīs Latvijas radio komentētājs Eduards Liniņš.

Diskusijas organizatore Elīna Kalniņa teic: „Pēdējos gados ir sarakstīti vairāki, spilgti literārie darbi, piemēram, ciklā Mēs. Latvija. XX gadsimts, kas lasītājam izgaismo Latvijas 20. gadsimta traģiskās un traumatiskās vēstures lappuses. Ņemot vērā šo daiļdarbu popularitāti, tie jau kļuvuši par ļoti nozīmīgiem okupāciju vēstures izziņas avotiem latviski lasošajā sabiedrībā. Arī Latvijas profesionālie vēsturnieki rosīgi publicē rakstus un grāmatas, kas skaidro okupāciju perioda vēsturi. Gan rakstnieku, gan vēsturnieku veikums viens otru papildina, tamdēļ esam aicinājuši trīs rakstniekus un trīs vēsturniekus, kas pēta un raksta par okupāciju vēsturi, diskutēt par jautājumiem, kas izriet no šīs mijiedarbības. Diskutēsim par to, kādi ir vēsturnieka, un kādi – rakstnieka instrumenti pagātnes atklāšanai? Vai literāts tāpat kā vēsturnieks ir atbildīgs par precīzu vēstures atspoguļojumu? Vai pastāv un kur ir sarkanās līnijas vēsturiskās patiesības pielāgošanai sižetiskām vajadzībām?“

Dalīties pārdomās par šiem jautājumiem laipni aicināts arī ikviens diskusijas klausītājs.

Diskusijas norisi finansiāli atbalsta Latvija Kultūras ministrija.

Līga Strazda
Latvijas Okupācijas muzeja Direktora vietniece attīstības jautājumos

 

Klausīties diskusijas fragmentus Latvijas radio ierakstā: ŠEIT.

Reklāma