Konference “Reformācijai 500. Atskaņas Jelgavā"

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 24.10.2017

Šogad 31. oktobrī aprit 500 gadu vienam no ievērojamākajiem Jauno laiku notikumiem Eiropā – reformācijai. Tā sākās Vācijas teritorijā un ir nesaraujami saistīta ar Mārtiņa Lutera dzīvi un darbību. Jau drīz vien pēc 1517. gada reformācijas kustība sasniedz Livonijas lielākās pilsētas – Rīgu un Tallinu (Rēveli), bet 16. gs. vidū lielākā daļa Livonijas augstmaņu (bruņinieki, muižnieki) un pilsētnieku bija pieņēmuši luterticību. Vācijā un citviet Eiropā protestantisma 500 gadiem veltītie pasākumi sākās jau dažus gadus iepriekš. 

Luterāņi 31. oktobri sauca par ticības atjaunošanas dienu un šogad tieši 31. oktobrī Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā notiks tai veltīta konference “Reformācijai 500. Atskaņas Jelgavā", kurā uzstāsies seši referenti. Līdztekus muzeja telpās būs aplūkojama neliela izstāde, kurā redzēsim dažādos laika periodos izdotas Bībeles, dziesmu grāmatas un citu reliģisko un teoloģisko literatūru. 

Visus interesentus 31. oktobrī laipni gaidīsim muzejā. Izstādes un konferences atklāšana 12.00. 

Konferencē piedalās: Dr. hist. Andris Levāns “Universitāte un reformācija. Sabiedrības un baznīcas kritikas balsis un atbalsis viduslaiku Livonijā 15. – 16. gadsimta mijā.”; Mg. phil. Krišjānis Lācis “Reformācija filozofijā: Mārtiņa Lutera filozofiskie pavērsieni, to kultūrvēsturiskās sekas un atskaņas Andreasa Knopkes darbībā.”; Mg. hist. Silva Poča “Jezuītu kontrreformācija Kurzemē.”; Mg. hist. Aldis Barševskis “Jelgavas Sv. Annas ev. lut. baznīca un draudze (1563 – 2017) pārējo Jelgavas protestantisko dievnamu vēstures kontekstā.”; Mg. hist. Jānis Šabanovs “Turīga pilsētnieka un muižnieka tērps Jelgavā un tās apkārtnē 16. gadsimta otrajā pusē – fakti un hipotēzes.”; Mg. hist. Zenta Broka-Lāce “Verbum Domini Manet in Aeternum / Tā Kunga Vārds paliek mūžīgi.”

Visu konferences programmu var izlasīt ŠEIT.

Reklāma