Latviešu un vācbaltiešu kopīgais mantojums, kopīgā pagātne

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 26.04.2019

Baltazara fon Kampenhauzena iniciāļi Ungurmuižas kāpņu balstā. 2017.g. novembris. V.Grīviņa foto.

2019.gada 18.maijā aicinām uz izglītojošu paneļdiskusiju par latviešu un vācbaltiešu kopīgo mantojumu, kopīgo pagātni – par muižām Vidzemē, par vācbaltiešu dzīves modeli, par muižu un aristokrātijas kultūru, par atšķirīgām un kopīgām vērtībām.

Semināra vadītājs – vēsturnieks, doktora zinātniskā grāda pretendents, jauno skolotāju atbalsta persona - kurators programmā "Iespējamā Misija", Raunas novada domes deputāts, aktīvi iesaistās Raunas kultūras mantojuma saglabāšanā, īpaši rūpējoties par Raunas pilsdrupām, Raunas vidusskolas direktors, vēstures skolotājs un “Skola 2030” treneris Edgars Plētiens

Programma un lektori:
10.30 Ierašanās Ungurmuižā, dalībnieku reģistrācija, rīta kafija
Diskusijas atklāšana
Ungurmuižas kompleksa saimniece Ieva Ņevečorova

11.10 Vācbaltiešu muižas Vidzemē
Vēsturnieks (1997., LU) un uzņēmējdarbības vadības maģistrs (MBA), uzņēmējs (2005., RTU Rīgas Biznesa skola (RBS). Vairāk kā 20 gadu pieredze uzņēmumu vadībā. LU doktorants. Piedalījies izglītības programmā “Iespējamā misija” vadot ekonomikas un vēstures mācību stundas. Grāmatas “Kārļu muiža. Laiki un likteņi” autors, viesnīcas „Kārļamuiža” saimnieks –  Jānis Stepiņš

11.40 Cilvēki un dzīve Ungurmuižā un citās Vidzemes muižās - vācbaltiešu dzīves modelis laiku lokos. 
Muižu un aristokrātijas dzīvesveida, kultūras pētniece, etnogrāfe, Gaujas NP 1974. -2009. LU HZF doktorante 2013. - 2017. Vācbaltiešu atmiņu tulkotāja (Herberts fon Blankenhagens“ Pasaules vēstures malā” (2018.), “Vācbaltietes Luīzes Meijeres atmiņas” LVIŽ 2018 II) - Indra Cekstere

12.10 Latvieši un vācbaltieši. Kopīgais un atšķirīgais. 
Vēsturnieks (1990., LU) un diplomāts (1997., Oksforda). 1992.-1993.g. viespētnieks Stokholmas Universitātes Baltijas studiju centrā. Vēstures doktors (1994., LU Latvijas vēstures institūts), promocija par jaunlatviešu kustību. Grāmata “Pēterburgas Avīzes: latviešu pirmā saskare ar ar Eiropas politiskajām idejām” (2011). Gadsimta ceturksnis Ārlietu ministrijā, pa vidu viens termiņš Eiropas Savienības padomes ģenerālsekretariātā. Docējis Latvijas Universitātē un Rīgas Stradiņa universitātē, kā arī Biznesa augstskolā “Turība” – Gints Apals

Ungurmuiža. 2017.g. novembris. V.Grīviņa foto.

Kafijas pauze

13.00 Paneļdiskusija “Ungurmuiža - latviešu un vācbaltiešu kopīgais mantojums, kopīgā pagātne”. 
Jānis Stepiņš, Indra Čekstere, Gints Apals
Kopsavilkums, brīvās sarunas.

Sīkāka informācija un pieteikšanās semināram pa t. 22007332 vai e-pastā: [email protected], www.ungurmuiza.lv

Avots:

Ungurmuiža facebook lapa

Reklāma