Lielvircavas muiža saņēmusi ievērojamu vēsturisko priekšmetu deponējumu no barona Pētera fon Klopmana

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 09.07.2021

Jelgavas novada pašvaldības Lielvircavas muižā, kas atrodas Platones pagastā, šodien, 7. jūlijā piedzīvots vēsturisks notikums un Latvijā pirmais gadījums – uz muižu no Vācijas (Bavārijas) atceļojusi iespaidīga krava ar 19. gadsimta stila mēbelēm, sadzīves priekšmetiem, tekstilijām, gleznām, portretiem, zobeniem, ordeņiem utt., kuru muižai deponējis kādreizējais muižas īpašnieku dzimtas pēctecis Georgs Pēteris Barons fon Klopmans. Deponējums kopumā sastāv no 386 vienībām.

Georga Pētera Barona fon Klopmana deponējums ir vēsturiski nozīmīgs ne tikai Latvijas, bet visas Baltijas mērogā, jo līdz šim tik liela apjoma vēsturiskās vērtības nav tikušas deponētas nevienā no kultūrvēsturiskajiem objektiem. Ceļš līdz apjomīgās un vērtīgās priekšmetu kolekcijas nonākšanai Lielvircavas muižā ir tikpat iespaidīgs kā pats  deponējums. Barons fon Klopmans Lielvircavas muižu kopā ar dzīvesbiedri Anitu Regīnu Baronesi fon Klopmanu apmeklēja 2019.gada vasarā. Kā stāsta Tūrisma punkta vadītāja Lielvircavas muižā - Zanda Zariņa, Baroni fon Klopmani uz muižu atbrauca kā tūristi. Tikai sarunas laikā noskaidrojās, ka viņu dzimtas senči ir bijuši muižas saimnieki. Tūrisma punkta vadītājai ar Baroniem fon Klopmaniem izveidojās draudzīgas attiecības, kas vēlāk tika nostiprinātas ar neskaitāmām sarakstēm. 2019.gada nogalē tika saņemta ziņa, ka Klopmanu ģimene vēlas muižā deponēt kādreizējo muižas īpašnieku dzimtas vēsturisko mantojumu, kas glabājas viņu ģimenes īpašumā Bavārijā.

“Bīdermeiera mēbeles  un vēl daudz kas cits Zemgales muižā, kas nākušas no kādreizējo ēkas īpašnieku dzimtas, skan neticami, bet tas ir fakts! Šis ir vēsturisks notikums un ārkārtīgi vērtīga sadarbības pieredze. Neizsakāmi lielu palīdzību komunikācijā  ar Baronu fon Klopmanu sniedza mākslas vēsturnieks Ojārs Spārītis. Laika intervāls no brīža, kad barons paziņoja par savu vēlmi deponēt mums savu kolekciju līdz šodienai, kad saņemam kravu, ir bijis ļoti garš. 2020.gada janvārī uzsākām sarunas ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi un Rundāles pils vadību par Georga Pētera Barona fon Klopmana vēlēšanos deponēt dzimtas mēbeles no esošās pils Bavārijā uz Lielvircavas muižu. Klopmanu dzimta vēsturiski no 1500. - 1821. gadam bija īpašnieki Lielvircavas muižai un ievērojami vācbaltiešu muižnieki Kurzemes Hercogistē, vēlāk arī Kurzemes Guberņā. Šis fakts ir Latvijā pirmais precedents, kas varētu rādīt piemēru arī citiem vācbaltiešu muižnieku pēctečiem”, stāsta Z. Zariņa. 

Ar deponēto vēsturisko priekšmetu palīdzību muižā tiks sniegts uzskatāms piemērs par aristokrātu kungu namu iekārtojumu 19. gadsimtā, uzskatāmi atainojot vācbaltiešu kultūras un saimniecisko dzīvi un sakarus ar kaimiņu zemēm – Krieviju, Angliju un Vāciju šajā periodā. Vēsturiskais mantojums sastāv no  orģināliem priekšmetiem, kas kādreiz piederējuši Klopmanu dzimtai un tikuši papildināti vēl 20.gs.

Mākslas vēsturnieks Ojārs Spārītis teic: “Šis satraucošais brīdis ir jānovērtē starptautiskā, diplomātiskā un mūsu Latvijas kultūrvēstures dimensijā. Līdz šim Latvijas muzeju kultūrai dažādu dzimtu baroni ir novēlējuši un dāvājuši pa kādai relikvijai. Rundāles pils ir viens no spožajiem piemēriem, bet šajā gadījumā viena barona dzimta, kas gadsimtiem ilgi saimniekojusi Zemgalē, veidojot sociālo un kultūras hierarhiju, uzticas atjaunotajai Latvijas valstij un nodod mums lietošanā veselu muižas iekārtu. Mēs esam gan diplomātiskā, gan kultūrpolitiskā notikuma liecinieki. Jelgavas novads un Zemgale kopumā iegūst milzīgu vērtību Latvijas tūrismam un kultūrizglītībai. Tā nav izsakāma tikai viena līguma summā, tā izsakāma visā mūsu kultūras apmaiņā un bagātināšanās procesā. Šī savstarpējā uzticēšanās ir ļoti svarīga un mums jānodrošina perfektu lietu izpilde. Esmu drošs, ka Lielvircavas muižā kopā spēsim izveidot vērtīgu kultūrizglītojošu programmu.”

“Līdz šim ir bijis samērā maz informācijas par Lielvircavas muižas vēstures faktiem un notikumiem. Pēteris Barons fon Klopmans ir uzdāvinājis arī grāmatu vācu valodā par  Klopmanu dzimtas vēsturi Lielvircavas muižā 400 gadu garumā un 14 dzimtas portretu kopijas, lai tās kopā ar deponējumu izvietotu Lielvircavas muižā. 2021.gadā grāmata tika iztulkota un tā tiks izmantota vēstures faktu uzziņai, muižas vēstures materiālu sagatavošanai. Šis tulkojums nākotnē tiks izdots grāmatā”, turpina Z. Zariņa.

Saskaņā ar deponējuma līgumu Barons fon Klopmans Lielvircavas muižai vēsturiskos priekšmetus uzglabāšanai un eksponēšanai nodod uz 25 gadiem. Līgums paredz, ka Jelgavas novada pašvaldība sedz visas izmaksas, kas saistītas ar priekšmetu iepakošanu, transporta pārvadājumiem, apdrošināšanu un ekspozīcijas izveidošanu muižā. Līdzšinējie pakalpojumi izmaksājuši 28 364 EUR.

Plānots, ka ekspozīcija muižā tiks veidota sadarbībā ar profesionāliem izstāžu kuratoriem līdz nākamā gada sākumam, radot pilnvērtīgu, autentisku interjera vidi priekšmetu deponēšanai. 

Avots:

jelgavasnovads.lv

Reklāma