LNA izdevis biogrāfisko vārdnīcu “Latvijas Satversmes sapulce deputātu biogrāfijās, 1920–1922”

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 13.05.2024

Latvijas Nacionālais arhīvs ir izdevis biogrāfisko vārdnīcu “Latvijas Satversmes sapulce deputātu biogrāfijās, 1920–1922”. 

Izdevumā ir iekļautas Latvijas Satversmes sapulcē ievēlēto deputātu biogrāfijas, kas darbojās Satversmes sapulcē laika posmā no 1920. gada 1. maija, kad notika tās atklāšanas sēde, līdz 1922. gada 3. novembrim – Satversmes sapulces pēdējai plenārsēdei. Izdevuma sastādītāji ir Dr. hist. Ēriks Jēkabsons, Dr. hist. Valters Ščerbinskis un Dr. hist. Gints Zelmenis.

Biogrāfisko vārdnīcu papildina Dr. hist. Ginta Zelmeņa zinātniskais ievads, kas aplūko tādas tēmas kā Satversmes sapulces vēlēšanas un to rezultātus, Satversmes sapulces darbību kopumā, ievēlēto deputātu izglītības līmeni un politisko darbību. Iezīmēti arī Satversmes sapulces deputātu tālākie likteņi pēc Satversmes sapulces pilnvaru beigām.

Grāmatas noslēgumā pielikumos iekļauts Satversmes sapulces prezidija sastāvs un Satversmes sapulces komisiju sastāvs un tā izmaiņas. Grāmata papildināta ar vizuālo materiālu – dokumentiem un fotogrāfijām.

Izdevumu iespējams iegadāties, iepriekš sazinoties: 
e-pasts: [email protected] 
tālr.: +371 29627830 

Grāmatu var nopirkt arī LNA Latvijas Valsts vēstures arhīvā Slokas ielā 16 1. stāvā Klientu apkalpošanas kabinetā. 

Grāmatas cena: EUR 5,85

Reklāma