LNB apskatāma izstāde “Bibliotēkas iespējas novadpētniecības resursu kolekciju veidošanā un mutvārdu vēstures tradīciju saglabāšanā”

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 21.09.2013

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītavā Tērbatas ielā 75, 3.stāva 309.telpā līdz šī gada 30.novembrim apskatāma izstāde "Bibliotēkas iespējas novadpētniecības resursu kolekciju veidošanā un mutvārdu vēstures tradīciju saglabāšanā". Izstādē eksponēti novadpētniecības teorijai un praksei veltīti izdevumi – monogrāfijas, rakstu krājumi un bibliotēku nozares periodika.<--break->

Mūsdienu globālajā sabiedrībā vērojams zināms paradokss: arvien vairāk zūdot ģeogrāfiskajām, sociālajām un kultūru robežām, pieaug cilvēku interese par savu dzimtu, dzimto vietu, novada kultūrvēsturisko mantojumu. Novadpētniecības darbs bibliotēkās kļūst arvien aktuālāks, palielinās novadpētniecības resursu pieprasījums un izmantojamības rādītāji.   

Novadpētniecības kolekcijas ir ikvienas bibliotēkas unikālākā daļa. Digitālā laikmeta izaicinājumi un iespējas ieviesuši izmaiņas arī bibliotēku novadpētniecības darbā. Plaši izvērsusies novadpētniecības resursu digitalizācija, IKT tehnoloģijās balstītu novadpētniecības resursu veidošana, attālinātas piekļuves nodrošināšana novadpētniecības materiāliem, novadpētniecības krājumu publicitāte globālajā tīmeklī. Mūsdienīgam novadpētniecības darbam nepieciešamas jaunas, iepriekš minētajām iespējām atbilstošas teorētiskās un praktiskās zināšanas.
 
Izstādē apkopoti materiāli, kuros apskatīti bibliotēku novadpētniecības darba galvenie virzieni un metodika, kā arī Latvijas un ārzemju bibliotēku novadpētniecības darba pieredze. Atsevišķi izdevumi veltīti ģenealoģijas jautājumiem.
 
Aktuāls bibliotēku novadpētniecības darba virziens ir mutvārdu vēstures liecību vākšana. Izstādē eksponētajos materiālos iztirzāti mutvārdu vēstures metodoloģiskie jautājumi, skaidrota mutvārdu vēstures avotu nozīme, raksturota to specifika, apskatītas mutvārdu vēstures avotu izmantošanas iespējas bibliotēkās.
 
Izstādi apmeklēt aicināts ikviens bibliotēku novadpētniecības darba interesents.
 
Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītava atvērta apmeklētājiem:
 
otrdiena, ceturtdiena 9:00−17:00
trešdiena, piektdiena 11:00−19:00
sestdiena, svētdiena, pirmdiena − slēgts
 
Informāciju sagatavoja:
Anda Saldovere
Bibliotēku konsultatīvā centra galvenā bibliotekāre
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Tālr.: 67312808

Reklāma