Madonas muzejā 19.septembrī notiks konference par kultūras mantojuma saglabāšanu

Iestādi, ko šodien redz apmeklētāji, vēstures pētnieki vai vienkārši garāmgājēji, veidojis ikviens darbinieks, kas tajā kādu laiku strādājis. Direktors, krājuma glabātājs, izstāžu organizators, pētnieks, arī apkopēja un sētnieks – katrs ieguldījis darbu, lai muzeju padarītu atpazīstamu, pieejamu un vērtīgu sava novada kultūras mantojuma glabātāju. Šodien darbinieki kopīgi izveidojuši izstādi „Madonas novadpētniecības un mākslas muzejam – 70”, lai atspoguļotu nozīmīgākos notikumus katrā desmitgadē, lai parādītu apmeklētājam no malas, kāds ir darbs muzejā, kā veidojas izstādes, kā priekšmets kļūst par vērtīgu krājuma sastāvdaļu.

Muzeja 70 gadu jubileju atzīmēsim ar konferenci „Kultūras mantojuma saglabāšana – pieredze, risinājumi, secinājumi”, kas notiks dienu pirms patiesā dibināšanas datuma – 19.septembrī pulksten 10.15. Lasījumi sniegs ieskatu Madonas muzeja 70 gados paveiktajā. Dalībniekiem būs iespēja noklausīties vairākus ziņojumus, arī par R.Blaumaņa „Brakiem”, ieskatīties mūsu kaimiņvalsts Lietuvas Anikšču muzeju darbībā, noskaidrot par Liezēres rūnakmeni un Latvijas karoga vēstures avotiem Cēsu muzejā, uzzināt kas ir „kultūras okupācija” u.c. Uz konferenci aicinām ikvienu muzeja apmeklētāju, vēstures pētnieku vai vienkārši interesentu, kas vēlas iepazīt muzeju no cita skatupunkta. 

Sīkāka konferences norises gaita apskatāma muzeja mājas lapā, kā arī sekojot līdzi informācijai sociālajos tīklos.

Šajā dienā muzejs prezentēs īpašo jubilejas izdevumu, kas tapis, pateicoties Vidzemes plānošanas reģionam un Valsts Kultūrkapitāla fondam.

Zane GRĪNVALDE izglītojošā darba nodaļas vadītāja

Attēls: Madonas muzeja ēka. Publicitātes foto.