Mežotnes baznīca atguvusi torņa kupolu

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 23.02.2021

Kupola uzcelšana Mežotnes baznīcas tornī. 2021.g. 8.februāris. Attēls: facebook.com/MezotnesPilskalns

Februārī  Mežotnes baznīcai uzcelts torņa jumta kupols. Tornī izbūvēs galeriju – skatu laukumu. Torņa spice vēl top – tās karkasu šobrīd apdarina ar skārda apdari. Spicē uzstādīs vēja rādītāju ar baznīcas torņa atjaunošanas gadskaitli.

Precīzu datu par Mežotnes baznīcas celtniecību nav, taču viena no hipotēzēm ir, ka baznīcas mūra ēkas celtniecība pabeigta 17.gadsimta sākumā.  Laika gaitā baznīcas tornis savu izskatu mainījis vairākkārt[1], tomēr greznāko veidolu – barokālu torni ar kupolu – ieguvis Latvijas brīvvalsts laikā.

Mežotnes baznīca 1942.g. H.Biezā foto.

1944.gadā kaujās pie Lielupes baznīca sašauta, sagrautas torņa konstrukcijas. Pēc kara bijuši nesekmīgi mēģinājumi baznīcu atjaunot. Vēlāk, sešdesmitajos gados, baznīcā ierīkota minerālmēslu noliktava –izlauztas plašākas torņa un draudzes telpas durvis, logi un ailas daļēji aizmūrēti, baznīcas ēkai izveidota lēzena jumta konstrukcija.

Mežotnes baznīca pirms rekonstrukcijas. 2019.g. Lauras Ārentes foto.

Šobrīd pagājuši 77 gadi kopš baznīcas torņa sagraušanas. Saskaņā ar SIA “LIVLAND GROUP” izstrādāto būvprojektu, baznīcas torni paredzēts atjaunot tādā apmērā un izskatā, kāds tas bijis pēc 20.gadsimta 20.-to gadu atjaunošanas projekta realizācijas. Pēc torņa rekonstrukcijas apmeklētājiem būs iespēja uzkāpt tornī līdz pat galerijai, kas kalpos kā skatu platforma. Zemgales līdzenumu un Lielupes rāmo plūdumu, kā arī Mežotnes pilskalna kompleksu  varēs vērot arī  no pārējām ailām torņa sienās. Pa ceļam uz platformām torņa stāvos ar laiku tiks izvietotas tematiskas ekspozīcijas. 

Kupola uzcelšana Mežotnes baznīcas tornī. 2021.g. 8.februāris. Ralfa Simanoviča foto.

Mežotnes baznīcas torņa rekonstrukcija notiek Rundāles novada domes īstenotā  projekta RUNRARO ietvaros. Projektu finansē Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma. Torņa rekonstrukciju veic SIA “KVINTETS M”.
Pašlaik projekta ietvaros jau tapusi daļa Mežotnes pilskalna vēsturei veltīta ekspozīcijas - Zemgales arheoloģiskie tērpi ar rotām, Mežotnes pilskalna un senpilsētas lielizmēra vizualizācija.

***

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas  2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Rundāles novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un  Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Projekta vadītāja: 
Laura Ārente, Rundāles novada domes Attīstības nodaļas vadītāja 
(tālr. +371 25622180, e-pasts: [email protected])

Reklāma