Mūrmuižā meklēs Beverīnu

Kauguru Kalneniņu Pekas kalns - viens no Beverīnas pilsvietas kandidātiem. 20.gs. 20.-30. gadu foto. Attēls no Valmieras muzeja krājuma.

12.martā plkst.14:00 "Pagastmājā" Mūrmuižā, Beverīnas novadā notiks Mūrmuižas tautas universitātes 28.mācību gada (2015/2016) 6. (196.) nodarbība.

Programmā:

Beverīnas meklējumi turpinās

Pie mums viesojas divi vēsturnieki –  Gints Skutāns un Edgars Žīgurs. Abi ir nopietni pētījuši vēstures avotus un liecības, bet secinājumi ir dažādi un katrs aizstāv savu versiju par Beverīnas atrašanās vietu.

Aicināti visi interesenti!  Ieeja brīva!