Nāk klajā Lāčplēša kara ordenim, tā kavalieriem un Lāčplēša dienai veltīta grāmata

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 10.11.2020

Varoņu dienu gaidot, klajā laists muzeja vēsturnieku jaunākais veikums - Lāčplēša Kara ordenim, tā kavalieriem un Lāčplēša dienai veltīta grāmata “Par Latviju”.

Grāmatas autori ir LNVM Numismātikas nodaļas vadītāja Anda Ozoliņa, nodaļas pētnieks Mārtiņš Vāveris un galvenā krājuma glabātāja Laima Kostrica un Viduslaiku, jauno un jaunāko laiku vēstures nodaļas pētnieks Arnis Strazdiņš, to ievada filozofes Ilzes Fedosejevas eseja par varonību un Lāčplēša tēlu.

Pētījuma struktūru veido trīs atsevišķi, savstarpēji saistīti tēmu loki. Pirmajā nodaļā Anda Ozoliņa un Laima Kostrica visaptveroši raksturojušas Lāčplēša Kara ordeņa tapšanas ceļu, precizējot zināmo informāciju un atklājot jaunus vēsturiskus faktus par ordeņa dizaina autoru un pirmo apbalvojumu izgatavošanu. Otrajā nodaļā Arnis Strazdiņš pētījis Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru kopumu, sadalot visus ordeņa saņēmējus vairākās grupās, raksturojot kavalieru skaitu un grupas dalījuma kopējo perspektīvu, kā arī ilustrējot katru no grupām ar spilgtu kavalieru biogrāfijas piemēru. Pētījuma trešajā nodaļā Mārtiņš Vāveris pirmoreiz īpaši detalizēti analizējis Lāčplēša dienas tradīcijas attīstību no pirmās Lāčplēša dienas 1920. gada 11. novembrī līdz mūsdienām. Izdevumā izmantota plaša un daudzveidīga nepublicēto un publicēto avotu bāze, tas bagātīgi ilustrēts ar attēliem, no kuriem daudzi publicēti pirmo reizi. Grāmata tapusi izdevniecībā “Latvijas Mediji” ar Valsts Kultūrkapitāla fonda un Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas finansiālu atbalstu, tā nopērkama muzeja veikalā Brīvības bulvārī 32 un grāmatnīcās no 11. novembra, kā arī izdevniecības e-veikal (https://veikals.latvijasmediji.lv/shop/product/1057).

Reklāma