Nāk klajā pirmā enciklopēdija par Latvijas muižām

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 23.11.2018

Šā gada 13. decembrī Latvijas Zinātņu akadēmijas Portretu zālē notiks enciklopēdijas “Muižas Latvijā” 1. sējuma izdošanas svinīgais atklāšanas pasākums.

Fotogrāfs un kultūras pieminekļu pētnieks Vitolds Mašnovskis veicis ap 1200 Latvijas muižu kompleksu dokumentālu fotofiksāciju un izpēti. Enciklopēdijas “Muižas Latvijā” vairāku sējumu izdevums tiek radīts kā veltījums Latvijas valsts simtgadei, un tieši lielajā jubilejas gadā tās pirmais sējums iegūs redzamu, taustāmu formu.

Autora mērķis ir veidot vairāku sējumu enciklopēdiju, kurā, apkopojot muižu izpētes materiālu arhīvu un fotofiksāciju, koncentrētā veidā atspoguļota Latvijas muižu vēsture, arhitektūra un māksla.

Pirmais enciklopēdijas sējums aptver 179 muižas alfabētiskā secībā no A līdz H. Vispirms tiek dota muižas atrašanās vieta un ekonomiskais raksturojums, tad īsa īpašnieku vēsture, akcentējot muižas pirmsākumus un beigas. Seko kungu mājas vai pils būvvēsture un saimnieciskās apbūves ansambļa un parka raksturojums.

Ar pirmā sējumā iekļauto muižu sarakstu iespējams iepazīties izdevēja mājas lapā ŠEIT.

312 lappušu enciklopēdijā attēlu identificēšanai lietota vācu valoda. Attēlu paraksti divās valodās sniedz iespēju ar izdevumu iepazīties arī vācu valodā lasošam interesentam. Izdevuma beigās apkopoti attēlu parakstos lietotie saīsinājumi, izmantotie avoti un literatūra.

Enciklopēdijas izdošanai ir izveidots vairāk nekā 300 tūkstošu liels fotoattēlu un dokumentu arhīvs, kas apkopots 40 gadu garumā. Par muižu vēstures un muižnieku ciltskoku (ap 600) pētījumu avotiem izmantoti Latvijas, Vācijas, Igaunijas, Zviedrijas, Polijas, Krievijas, Baltkrievijas arhīvu materiāli, kā arī vācu arhitektu un vēsturnieku publikācijas.

Lielākā daļa izmantoto vēsturisko fotogrāfiju ir no vācbaltiešu barona fon Volfa (1883–1943) foto arhīva. Viņa personīgi veiktie, tāpat kā viņa kolekcionētie uzņēmumi no 20. gadsimta sākuma tagad pētniekiem pieejami Herdera institūta attēlu arhīvā Mārburgā, Vācijā (https://www.herder-institut.de/bildkatalog/).

Enciklopēdijas “Muižas Latvijā” atklāšanas pasākums Zinātņu akadēmijā 13. decembrī sāksies pulksten 15.00. Tā laikā izdevumu varēs iegādāties par īpašu cenu – 25 eiro.

Projekts realizēts ar Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) un SIA “DUE” atbalstu. Pirms vairākiem gadiem SIA “DUE” ar VKKF atbalstu izdeva arī Vitolda Mašnovska enciklopēdiju “Latvijas luterāņu baznīcas” četros sējumos.

Reklāma