Novadpētniekus aicina piedalīties apzināšanas/izpētes ekspedīcijās Raunas un Amatas novados

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 01.04.2019

Aprīļa pirmajā nedēļas nogalē, sestdien, 6. aprīlī, Jānis Puntulis, sadarbībā ar historia.lv veidotājiem, Valteru Grīviņu un Edgaru Žīguru, rīko novadpētniecisku apzināšanas/izpētes ekspedīciju Raunas un Amatas novados.

Raunas novada grupas (vadītājs J.Puntulis) mērķi –  pēc iepriekš izstrādāta maršruta apzināt senos vietvārdus un senvietas, veikt vēsturiskās apbūves fotofiksāciju un vākt seno kultūraugu paraugus.

Amatas novada grupas (vadītājs V.Grīviņš) mērķis – atsevišķu Amatas pagasta arheoloģisko vietu (iespējams Livonijas laika krustakmens, vairāki senkapi, pilskalns, u.c.), saimniecības vēstures (kaļķu ceplis) un dabas objektu (dižābele), dažu šobrīd neskaidras nozīmes vietu lokalizācija, apsekošana un izpēte pēc iepriekš izstrādāta maršruta.

Pulcēšanās 9.00 Raunas bibliotēkā, sadalīšanās grupās, izbraukšana 9.30. Ekspedīcijas noslēgumā 18.00 vakariņas (Vieta tiks precizēta), un grupu darba prezentēšana.

Viens no ekspedīcijas virsmērķiem ir pieredzējušu novadpētnieku pieredzes nodošana dažāda vecuma vēstures interesentiem, zinātniski pamatotas novadpētniecības attīstība Raunas/Amatas novadā un visā Latvijā. Īpaši gaidīti vēstures interesenti, kas dzīvo vai cēlušies no Raunas/Amatas novada un, protams, visi kultūrvēstures interesenti, kas vēlas iegūt praktiskas zināšanas novadpētniecībā. 

Dalība – brīva, taču dalībniekiem bez savas automašīnas iespēja piedalīties nav garantēta! Tāpēc lūdzam interesentus laicīgi (vismaz līdz 4. aprīļa vakaram) pieteikties, rakstot uz e-pastu [email protected] (J.Puntulis, Raunas grupa) vai [email protected] (V.Grīviņš, Amatas grupa), lai varam saplānot dienas norisi un ekipāžas.

Pieteikuma e-pastā lūdzam norādīt sekojošu informāciju: Vārds, Uzvārds; dzīvesvieta (pilsēta, pagasts); tālruņa numurs, kā arī atbildēt uz sekojošiem jautājumiem:
1) Kāda saistība ar Raunas/Amatas novadu (dzīvoju, senči cēlušies no šīs vietas, interesē vēsture u.t.t.)
2) Vai ir pieredze novadpētniecībā?
3) Kurā – Raunas vai Amatas – grupā vēlētos piedalīties?
4) Vai plāno piedalīties ekspedīcijā ar savu transportu un vai/cik būs brīvas vietas?

Noderīgi metodiskie materiāli, gatavojoties ekspedīcijai:

Novadpētnieka rokasgrāmata: 
https://www.historia.lv/biblioteka/novadpetnieka-rokasgramata-apvarsnis-...

Īsfilma par seno mājvietu fotofiksāciju:

https://www.youtube.com/watch?v=yuWU_39VP0Q

Seno kultūraugu saglabāšanas nozīme:
http://www.lacukopa.lv/biblioteka/raksti/seklu_banka.html

Reklāma