Pār kauliem pēc kokiem... VAS "Latvijas valsts meži" veic būvdarbus Popes pagastā, neievērojot pieminekļu aizsardzības noteikumus

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 01.05.2021

Papildinājums 04.05.2021 - Spriežot pēc LTV sižetā redzamajiem kadriem un Ventspils muzeja direktora vietnieka, arheologa A.Vijupa teiktā, iespējamie apbedījumi jaunbūvējamā ceļa trases vietā visdrīzāk ir neatgriezeniski iznīcināti. Satriec VAS “Latvijas Valsts meži” (ne)atbildīgo darbinieku attieksme pret kultūras pieminekļiem... Taču ko gan gaidīt, ja sods, ko simtiem miljonus gadā apgrozošie mežinieki no NKMP saņēma par pagājušā gadā izpostītajiem Avotiņu senkapiem Madonas rajona Liezeres pagastā, priekš viņiem bija vairāk nekā smieklīgs - 2500 eiro... Ja šis "sods" būtu jāsalīdzina ar kādu ceļu satiksmes pārkāpumu, tad varētu teikt, ka "meži" tika sodīti ar 5 centu sodu par braukšanu 200km/h 3 promiļu reibumā...

***

2021. gada 30. aprīlī Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde ir konstatējusi pārkāpumu- uzsāktus meža ceļa būvniecības darbus Ventspils novada Popes pagastā, valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa Nabeļu senkapi (valsts aizsardzības Nr.2535) aizsardzības zonā.  

VAS   “Latvijas Valsts meži” iecerētā Ziemeļkurzemes reģiona meža ceļa “Nabeļkalna ceļš” būvniecība Pārvaldē saskaņota 2020. gada 5. oktobrī  ar  nosacījumu zemes rakšanas darbu laikā noteiktā ceļa posmā nodrošināt arheoloģisko uzraudzību. Šāda prasība tika noteikta, lai fiksētu arheoloģiskās liecības,  ja tādas būvdarbu laikā tiktu atklātas, jo jaunā ceļa trase tiek būvēta netālu no Nabeļu senkapiem. 

30. aprīlī, apsekojot būvdarbu vietu, Pārvaldes Kurzemes reģionālās nodaļas darbinieki konstatēja, ka darbi notikuši bez arheoloģiskās uzraudzības, neievērojot Pārvaldes noteiktās prasības, kas ietvertas arī izsniegtajā darbu atļaujā. 

Nabeļu senkapi nav izpostīti, būvniecības darbi objektā šobrīd ir apturēti.

Pārvalde pateicas vietējai sabiedrībai par vērību un sniegto informāciju!

Avots:

NKMP facebook.com lapa

Reklāma