Piņķos godina Jukumu Vācieti

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 19.07.2016

Svētdien Piņķos pasākumā "Savam spēkam, zemgalieši, ticiet!" tika godināta latviešu strēlnieku pulkveža Jukuma Vācieša piemiņa. Pasākums bija veltīts 100. gadadienai kopš J. Vācieša uzrunas latviešu strēlniekiem, kura aprakstīta dzejnieka Aleksandra Čaka poēmā "Mūžības skartie".

Piņķu Svētā Jāņa baznīcā koris "Tēvija" diriģenta Jāņa Sējāna vadībā izpildīja korāli "Dievs, sargā mūsu tēvu zemi", pēc tam dzejas kompozīciju "Esiet kā vīri!" ar Aleksandra Čaka un Vitauta Ļūdēna dzeju runāja Jaunlutriņu skolas absolventi.

Pasākuma laikā tika nolikti ziedi pie vēsturiskajam notikumam veltītā piemiņas akmens. Izskanēja arī vairāku pasākumu viesu uzrunas. Pārdomās dalījās latviešu strēlnieka Ēvalda Valtera dzīvesbiedre Vera Gribača, publicists Otto Ozols, kā arī biedrības "Sapņu tilti" vadītāja Maira Brūdere un J. Vācieša radinieki. Klāt bija arī mācītājs Arvīds Kalme.

Kā portālam "Apriņķis.lv" pastāstīja Dainis Adzereiko, kurš runāja strēlniekiem veltīto dzeju, attiecības ar strēlnieku vēsturi viņam ir ļoti personiskas – Jaunlutriņos viņš dzīvojis pavisam netālu no pulkveža Jukuma Vācieša dzimtajām mājām, kur 1973. gadā par godu viņa 100. dzimšanas dienai tika atklāts muzejs. Tieši šajā gadā Jaunlutriņu pamatskolas skolotāja Alīda Ulmane ar skolēniem iestudējusi uzvedumu ar V. Ļūdēna strēlniekiem veltītās un A. Čaka "Mūžības skarto" dzejas rindām. Laika gaitā mainījies uzveduma dalībnieku sastāvs, bet pats uzvedums izdzīvojis līdz pat 2013. gadam, kad Jukumam Vācietim apritētu 140 gadi.

Piemiņas brīdim 17. jūlijs ticis izvēlēts tāpēc, ka 1916. gadā šajā dienā J. Vācietis pirms došanās uz Smārdes iecirkņa fronti teica runu sava bataljona kareivjiem, kas iemūžināta Aleksandra Čaka dzejolī "Sprediķis Piņķu baznīcā".

Avots:

aprinkis.lv

Reklāma