Pirmajai Baltijas jūras reģiona vēsturnieku konferencei – 80

Baltijas vēsturnieku konference Rīgā. Latvijas Valsts un Ministru prezidents Kārlis Ulmanis ierodas konferencē, Raiņa bulvārī. Pirmais no kreisās Latvijas Vēstures institūta vicedirektors Francis Balodis, trešais no kreisās izglītības ministrs, profesors Augusts Tentelis, ceturtais no kreisās Latvijas Universitātes rektors, profesors Mārtiņš Prīmanis. Rīga, 1937. gada 16. augusts. Autors nav zināms. Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs, 1. f., A94-22. l.

1937. gada augustā Rīgā notika Latvijas vēstures institūta organizētā Pirmā Baltijas jūras reģiona vēsturnieku konference, kas bija dalībnieku skaita ziņā lielākais reģiona vēsturei veltītais zinātniskais forums. Konferencē piedalījās 326 konferences dalībnieki, no kuriem 141 ieradās no ārzemēm – Zviedrijas, Polijas, Igaunijas, Vācijas, Dānijas, Lietuvas, Norvēģijas, Somijas, Francijas, Itālijas un Ungārijas. Konferences atklāšanas plenārsēde notika 16. augustā nesen uzceltajā Latvijas Universitātes Lielajā aulā. Vācu un franču valodā kopumā tika nolasīti 56 referāti, tajā skaitā desmit latviešu vēsturnieku ziņojumi, pēc gada iznākot referātu manuskriptu krājumam. Konference turpinājās līdz 20. augustam, plenārsēdēs un sekciju sēdēs tika izskatītas aizvēstures, vēstures, kultūras vēstures un kara vēstures tēmas. Konferences ietvaros tika organizētas ekskursijas uz Latvijas pilsētām, notika vēstures tēmai veltītu izstāžu atklāšana, konferences dalībniekiem bija iespēja apmeklēt operu un teātri.

Nākošā konference bija paredzēta 1941. gadā Zviedrijā, bet Otrā pasaules kara dēļ, šie nodomi tā arī nerealizējās.

Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs piedāvā ielūkoties fotodokumentos (ŠEIT), kuros redzama Pirmās Baltijas jūras reģiona vēsturnieku konferences atklāšana.

Avots:

LNA facebook.com lapa