Preiļu pils – jaunu rekonstrukcijas aktivitāšu sākumposmā

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 09.02.2021

Lai arī šobrīd pie Preiļu pils nav vērojama rosība, aktivitātes notiek. Aktīvi rit sagatavošanās darbi pils turpmāko rekonstrukcijas darbu turpināšanai.

2020. gadā tika atbalstīts projekts “Preiļu pils 1.stāva atjaunošana komercdarbības attīstības nodrošināšanai” (Nr.3.3.1.0/20/I/011), kura mērķis ir uzlabot uzņēmējdarbības vidi un veicināt investīciju piesaisti. Projektā paredzēts pils pirmajā stāvā izveidot restorānu, kas kalpotu kā ēdināšanas iestāde un vienlaikus sniegtu gastrotūrisma pakalpojumus. Ideja radās, apzinot un izvērtējot Preiļu novadā pieejamos viesmīlības pakalpojumus, kā arī izvērtējot iecerēto pakalpojumu iederību kultūrvēsturiskajā objektā. Šobrīd projekta darba grupa cītīgi strādā, lai varētu sākt projektā paredzētos rekonstrukcijas darbus - tiek izstrādātas tehniskās specifikācijas, lai 2021.gada sākumā izsludinātu iepirkumus Preiļu pils atjaunošanas 1.posma darbiem – ārējo inženierkomunikāciju tīklu izbūvei Preiļu parkā un pieslēgumu izveidošanai, kas savukārt nodrošinās 2.posma realizāciju – ēkas iekšdarbus un telpu izbūvi: sienu un griestu apdari, grīdu izbūvi, ieejas mezgla, kāpņu un iekšējo durvju izbūvi u.c. Visi šie darbi paredzēti, lai nodrošinātu 1. stāva funkcionēšanu atbilstoši projekta mērķim, un telpas atklātā izsolē tiks nodotas nomā komersantam.

Ņemot vērā, ka šobrīd ir īsta, nu jau vairākus gadus nebijusi ziema, ne visi būvniecības ārdarbi ir veicami. Uzlabojoties laikapstākļiem, tiks atsākti darbi pie pils zibensaizsardzības sistēmas ierīkošanas. 

Viena no Preiļu pils durvju ailēm. Ievas Babres foto.

Preiļu pils kā vēsturiskais objekts ir iesaistīts vēl viena projekta aktivitātēs. Interreg V-A pārrobežu sadarbības programmas Latvija-Lietuva projektā Nr. LLI-539 „Amatniecība kā tūrisma produkts bez robežām” (Craftsmanship as Tourism Product without Borders/ Tour de Crafts) - lai veicinātu tradicionālo amatniecības prasmju ilgtspējīgu izmantošanu, saglabājot un attīstot to kā kopīgu pārrobežu teritorijas kultūrvēsturisko mantojumu un veidojot kopīgu tūrisma produktu. Projekts vērsts uz amatniecības nozari un vietējiem amatniekiem, māksliniekiem kā vietējā kultūras mantojuma tradīciju saglabātājiem Latgales un Zemgales reģionos Latvijā un Lietuvā – Utenas un Panevēžas apgabalos. Projekta aktivitātes tiek realizētas sadarbībā ar nevalstisko organizāciju “Amatnieku biedrība AUSTRA”, kas apvieno daudzus Preiļu un apkārtējo novadu amatniekus dažādās jomās: kokamatnieki, keramiķi, rokdarbnieces, grozu pinēji, metālmeistari un vēl daudzi citi talantīgi cilvēki. Projekta rezultātā plānots piedāvāt jaunus, savstarpēji saistītus amatniecības produktus/ pakalpojumus, kas piesaistītu tūristus ar vismaz 2 dienu ilgu uzturēšanos vienā vietā, kā arī radītu interesi apmeklēt citas projektā norādītās vietas ar papildu pieredzi amatniecības jomā. Kā būtiskākās šī projekta aktivitātes, kas tiks īstenotas Preiļu pilī, ir - pils 2.stāva daļēja rekonstrukcija un interaktīvas izstādes izveidošana par amatniecību ar inovatīvu 5 dimensiju (5D) aprīkojumu, kā arī amatnieku/ mākslinieku piedalīšanās dažādās apmācībās un radošajās darbnīcās Latvijā un Lietuvā. 
Drīzumā atkal būs redzamas nākamās Preiļu pils pārvērtības!

Informāciju sagatavoja:

Preiļu muižas kompleksa un parka vadītāja Sanda Čingule-Vinogradova

Reklāma