Publicēts jaunatklāto pilskalnu saraksts

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 17.06.2021

Asūnes Ļutaucu pilskalns I. Attēls: arheologubiedriba.lv

Kopš 2018. gada, kad Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras sagatavotais LIDAR zemes reljefa modelis par Latvijas austrumu daļu kļuva publiski pieejams, ir atklāts vairāk iepriekš nezināmu pilskalnu, nekā visā laika posmā pēc Otrā pasaules kara kopā. Par šo jaunatklāto pilskalnu birumu galvenokārt jāpateicas entuziastiem, kuri pavadījuši neskaitāmas stundas caurskatot LIDAR reljefa kartes un meklējot zemes virsmas pārveidojumus, kas atgādina seno pilskalnu nocietinājumus. Katru no turpmāk uzrādītajiem jaunatklātajiem pilskalniem uz vietas dabā ir pārbaudījis un par pilskalnu atzinis arheologs, Latvijas kultūras akadēmijas profesors un Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes eksperts Dr.hist., Dr.hab.art. Juris Urtāns.

Ņemot vērā iespaidīgo jaunatklāto pilskalnu skaitu, par problēmu kļuvis saprast, vai par LIDAR ieraudzīto aizdomīgo objektu, kas atgādina pilskalnu un nav ierakstīts valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, jau nav ziņots speciālistiem. Lai sniegtu pārskatu par jaunatklātajiem pilskalniem un iedrošinātu arī jaunus meklētājus, šeit sniedzam visu kopš 2018. gada pārbaudīto un par īstiem pilskalniem atzīto objektu uzskaitījumu, kas tiks atjaunināts, ja tiks atklāti vēl citi iepriekš nezināmi pilskalni.

Pilns jaunatklāto pilskalnu saraksts pieejams ŠEIT.

Projekta komandas vārdā,
arheologs Jānis Meinerts

Avots:

arheologubiedriba.lv

Reklāma