Raunā notiks lekcija “Mēs meklējam Beverīnu”

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 18.01.2017

23.janvārī, plkst. 16.00, Raunas bibliotēkā notiks populāra satura lekcija – Mēs meklējam Beverīnu. Tajā vēsturnieki, G.Skutāns un E.Žīgurs, stāstīs par Beverīnas meklējumiem Vidzemē, stāstījumu ilustrējot ar arheoloģijas materiāliem, Indriķa hronikas, vēlāku laiku dokumentu ziņām, 17.-18.gadsimta karšu materiālu... G.Skutāns sniegs jaunus pierādījumus par Beverīnas novietošanu Raunas Tanīsa kalnā kā arī apskatīs visu citu Beverīnas novietojuma variantu atbilstību un piedāvās savas versijas par citu Indriķa hronikā minēto piļu – Autīnes, Sateklas un Metimnes – atrašanās vietām. Pēc stāstījuma paredzēta diskusija, atbildes uz jautājumiem. Aicināsim arī citus pētniekus paust savus viedokļus par Pekas kalnu, Valmieru, Trikātu u.c. vietām kā iespējamo Beverīnas pilsvietas lokalizāciju. 

Gints Skutāns, tūrisma gids un novadpētnieks; 29196952; [email protected]

Reklāma