Raunas viduslaiku pilsdrupās turpinās konservācijas darbi

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 03.06.2020

Vērīgākie Raunas pilsdrupu apmeklētāji būs pamanījuši, ka jau no marta Raunas pilsdrupās notiek liela rosība. Šeit notiek vieni no vērienīgākajiem konservācijas darbiem kopš 2005. – 2006. gada. Konservācijas darbus veic uzņēmums “Aqua Latvia”, un darbi plānoti vairākās vietās pilsdrupu teritorijā: divas vietās Raunas pils galvenajā korpusā, kā arī četrās vietās pilsdrupu teritorijā.

Konservācijas darbu laikā speciālisti nostiprina pils sienas esošā nobrukuma stāvoklī, atjauno sienu šuvojumu, kā arī nostiprina lielākos izbrukumus. Izbrukušās logu ailas tiek restaurētas, sadarbojoties ar viduslaiku piļu pētnieku Ilmāru Dirveiku un arhitektu Artūru Lapiņu, kuri specializējušies viduslaiku piļu izpētē un arhitektūrā. Restaurācijas metode tiks izmantota tikai tajās vietās, kur, izmantojot konservācijas metodi, nav iespējams panākt mūru saglabāšanu.

Konservācijas darbi tiek īstenoti Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projekta “Ainava kā resurss atbalsts jauniem pakalpojumiem un tūrismam Rundālē, Raunā un Ropšā” (projekta Nr. LV-RU-052) ietvaros. @latruscbc @runraro

Sīkāka informācija par projektu: https://rauna.lv/projekti/ainava-ka-resurss-atbalsts-jauniem-pakalpojumi...

Par Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014. – 2020. gadam: https://latruscbc.eu/

Avots: rauna.lv

Reklāma