RLB izdevusi I.Būmanes grāmatu “Latviešu biedrības Latvijā: vēsture vai nākotne?”

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 19.03.2019

Rīgas Latviešu biedrības (RLB) spēkiem tapis veltījums savas biedrības 150.gadskārtai – žurnālistes Ilzes Būmanes grāmata “Latviešu biedrības Latvijā: vēsture vai nākotne?” Ar šīs grāmatas izdošanu ir atjaunota  tradīcija, kas iedibināta kopš 19.gadsimta. Rīgas Latviešu biedrības Derīgu grāmatu nodaļas pirmsākumos tapusī devīze – dot gara gaismu un zināšanas tautai – ir aktuāla arī 21.gadsimtā. 

Izdevums  lasītāju iepazīstina ar 22 latviešu biedrībām, kas darbojas mūsdienās valsts vēsturiskajos novados – Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē un Latgalē. Visticamāk, lielākajai daļai sabiedrības šo biedrību darbība būs atklājums, jo neatkarīgās valsts laikā izveidojies ļoti plašs sabiedrisko organizāciju spektrs. Strādājošo biedrību vidū ir vairākas, kuras nosauktas par kultūras biedrībām, taču to izcelsme ir dziļi sakņota tautas latviskajos centienos. 

RLB nodibināšana 1868.gadā pavēra ceļu latviešu biedrību tapšanai visā Latvijā – 19.gadsimtā dibināta Jelgavas Latviešu biedrība, Bukaišu, Jūrmalas, Saldus biedrības. Īsts uzplaukums tika piedzīvots 20.gadsimtā, līdz 1940.gadā  padomju okupācijas vara biedrības slēdza. Jau Atmodas laikā atjaunoja Daugavpils un Krāslavas  latviešu biedrības, Ikšķiles Kultūras biedrību, pārējās pirmajos neatkarīgās Latvijas gados. Visjaunākās ir Torņakalna,  Piebalgas un Jēkabpils latviešu biedrības. 

Jaunais izdevums tapis kopdarbā ar visām 22 latviešu biedrībām, kā arī sniegts ieskats vairāku novadu biedrību vēsturē un mūsdienu kultūras attīstībā. Apraksti par latviešu biedrībām parāda mūsdienu situāciju un ietver problēmas, kuras prasa risinājumu, piemēram, par jaunākās paaudzes līdzdalību, par biedrību vietu nacionālās attīstības spektrā. Kā uzsver visi latviešu biedrību ļaudis – tautas gara spēks ir drošība valsts pastāvēšanai. 

Izdevuma 224 lappuses ilustrētas ar latviešu biedrību un novadu muzeju fotoattēliem un dokumentu kopijām. Tās noslēgumā – LZA prezidenta Ojāra Spārīša vēlējums. 

Grāmatas ievadu sk. zemāk sadaļā "Pielikumi"

 

Reklāma