Rosina iemūžināt nacionālo partizānu vārdus Talsu un Valdemārpils ielu nosaukumos

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 16.05.2022

Pēdējā laikā arvien lielāku nozīmi gan vēsturnieku pētījumos, gan plašākā sabiedrībā iegūst Latvijas nacionālo partizānu, jeb mežabrāļu darbības vēsture. Latvijas nacionālo partizānu karā, kas ilga 12 gadus (1944.–1956.), piedalījās ap 14 000 vīru. Tas ir nozīmīgs mūsu vēstures posms. Lai atzīmētu šo varonības un traģisma pilno posmu Latvijas vēsturē, 2. marts – Stompaku kaujas diena 1945. gadā – noteikts par Nacionālo partizānu bruņotās pretestības atceres dienu.

Arī Talsu novadā no 1945. līdz 1954. gadam notika aktīva pretošanās padomju okupācijas varai, darbojās ap 20 nacionālo partizānu grupas. Nesen Ogrē Jāņa Fabriciusa iela pārsaukta Meņģeles puses nacionālo partizānu vadītāja Kārļa Kvanta vārdā. Atsaucoties uz šo iniciatīvu, aicinām Talsu novada domi, iemūžināt novada izcilāko nacionālo partizānu vadītāju piemiņu, Talsos un Valdemārpilī pārsaucot divas ielas, Talsos – Pētera ČEVERA vārdā, Valdemārpilī – Alberta FELDBERGA vārdā.

Pētera Čevera grupa atzīmējama tādēļ, ka līdz 1950. gada sākumam (kaujai 1950.03.) tā tajā laikā bija lielākā un stiprākā Talsu novada mežabrāļu grupa – 19 dalībnieku sastāvā, kas spēja smagā cīņā ar lielu čekas karaspēka pārspēku palikt neuzvarēta. Grupas vadītājam Pēterim Čeveram bija augstākā militārā pakāpe no visiem novada grupu vadītājiem – kapteinis.

Ārlavas pagastā dzimušā, vēlākā Ārlavas aizsargu komandiera, pieredzējušā karavīra ar Volhovas frontes kauju pieredzi un Jagdverband vienības komandiera – seržanta Alberta Feldberga mežabrāļu grupa tās darbības sākumā 1945. gadā dalībnieku skaita ziņā bija vislielākā mežabrāļu grupa Talsu apriņķī – vairāk par 40 vīru (ap 45–46).

Imants Dambergs, bijušais LTF Talsu nodaļas valdes loceklis
Aldis Denčiks, novadpētnieks
Dāvis Derķevics, Talsu novada muzeja speciālistsvēstures jautājumos
Monvīds Eltermanis, Viestura ordeņa kavalieris, nacionālo partizānu grupas dalībnieks
Zigurds Kalmanis, novadpētnieks
Zigurds Nolendorfs, bijušais Talsu rajona LTF valdes loceklis
Pēteris Simsons, bijušais Talsu rajona LTF priekšsēdētājs un Talsu rajona TDP priekšsēdētājs
Jānis Vasiļevskis, bijušais Talsu rajona LTF valdes loceklis, novadpētnieks

Avots: J.Vasiļevska facebook.com lapa

Reklāma