Tiešrādes lekcija „Klimata un cilvēka nozīme koku sastāva mainīgumā Latvijas teritorijā“

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 26.10.2021

2. novembrī LNVM aicina uz tiešrādes lekciju „Klimata un cilvēka nozīme koku sastāva mainīgumā Latvijas teritorijā“, ko vadīs Dr. ģeol., profesors Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas nodaļā Normunds Stivriņš. Pasākums notiek jaunatklātās muzeja izstādes „Airis, Mozus un radio. Koks Latvijas vēsturē“ pasākumu programmas ietvaros.

Koku esamība Latvijas teritorijā saistīta ar dažādiem klimatiskiem un vides apstākļiem. Pirmie koki Latvijas teritorijā ienāca vēl leduslaikmeta beigu posmā un pamazām ieņēma aizvien lielāku lomu ainavā. Ne tikai klimats un vide noteica koku sugu sastāva izmaiņas – arī cilvēkam šajos procesos ir būtiska nozīme. Kāds tad bija klimats, vides apstākļi un cilvēku loma šajās izmaiņās? Kā to var noskaidrot? Šie un citi jautājumi tiks klāstīti Normunda Stivriņa prezentācijā; būs arī iespēja virtuāli uzdot jautājumus par attiecīgajām tēmām.

Tiešrādes lekcijas sākums 15.00, tā skatāma muzeja Facebook lapā.

Reklāma