Turaidas muzejrezervāts aicina apmeklēt Eiropas Arheoloģijas dienas Siguldā un Turaidā!

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 23.05.2024

Turaidas viduslaiku pils. 2022.g. 19. septembris. V.Grīviņa foto.

Eiropas Arheoloģijas dienas, kuras šogad notiks laikā no 14. līdz 16. jūnijam,  ir Francijas kultūras ministrijas un Francijas Valsts preventīvās arheoloģijas institūta (INRAP) iniciatīva, – tās mērķis ir zināšanu par arheoloģisko mantojumu un kultūras vēsturi  pieejamība un popularizēšana. Arheoloģija ir viena no galvenajām Turaidas muzejrezervāta vēstures izpētes jomām, tādēļ šogad Turaidas muzejrezervāts ir oficiāls Eiropas Arheoloģijas dienu dalībnieks. Jebkurš zinātkārs dalībnieks aicināts atklāt šo daudzpusīgo disciplīnu un arheoloģisko mantojumu!

Turaidas vēsturiskā centra kultūras mantojuma piederību Eiropas kultūras kopējam mantojumam apliecina 2022. gadā iegūtā Eiropas mantojuma zīme.

Turaidas pils ir viena no Baltijā visvairāk arheoloģiski pētītajām viduslaiku pilīm. Arheologa Jāņa Graudoņa vadībā 25 gadus (1976–2000) notika Turaidas pils arheoloģiskā izpēte, sekmējot Turaidas pils restaurāciju un  rekonstrukciju. Arheoloģiskajās ekspedīcijās kopā ar profesionāliem arheologiem jau vairāk nekā 48 piedalās arī Siguldas novada jaunieši. Izpētē iegūtās senlietas glabājas muzejrezervāta krājumā (https://www.turaida-muzejs.lv/krajums/kolekcijas-2/arheologijas-kolekcija),  skatāmas ekspozīcijās un plašāk iepazīstamas muzejrezervāta izdotajos katalogos. Sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību jau otro gadu tiek īstenota interešu izglītības programma – Jauno Arheologu skola.

    • 14. jūnijā plkst. 15.00 Siguldā, Sateseles pilskalnā Dr.hist. Gunta Zemīša un Ligitas Beitiņas grāmatas/kataloga “Sateseles pils un zeme” atvēršana un  informatīvā stenda “Sateseles pilskalns” atklāšana.

Grāmata “Sateseles pils un zeme” ir līdz šim plašākā publikācija par Sateseles pilskalna vēsturi un izpēti. Tā ir arī pirmā grāmata, kas veltīta tieši lībiešu pilskalnam un tam atbilstošam novadam. Pētījumu autori ir Turaidas muzejrezervāta pētniecības un ekspozīciju nodaļas galvenie speciālisti Dr. hist. Guntis Zemītis, Egils Jemeļjanovs un Ligita Beitiņa.

Grāmatas pirmajā daļā vēstīts par pilskalna apdzīvotību 11.–13. gadsimtā un senvietas arheoloģisko izpēti 2005.–2006. gadā. Ar tās laikā iegūtajiem atradumiem  iespējams iepazīties grāmatas beigās ievietotajā senlietu katalogā. Grāmatas otrajā daļā izsekots Sateseles pils un zemes likteņiem pēc lībiešu padošanā kristiešu karaspēkam 1212. gadā līdz pat jaunākajiem laikiem. 

Grāmata tapusi ar Siguldas novada pašvaldības un Valsts Kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu. Projekts īstenots sadarbībā ar Turaidas muzejrezervāta atbalsta biedrību.  Izdevums sagatavots apgādā “Zinātne”.

    • 15. jūnijā plkst. 13.00 – 17.30 Turaidas pils pagalmā “Aizraujošā arheoloģija” – darbnīcas; multimākslinieks Vaaks/Vakuums. 
Šogad kultūras piemineklim – Turaidas mūra pilij tiek atzīmēti 810 gadi, – tās būvniecība sākta 1214. gadā. Turaidas pils ir ne tikai Latvijā un pasaulē atpazīstams kultūras tūrisma galamērķis, – tā ir kļuvusi par vienu no Latvijas neoficiālo simbolu – aizraujošu vēstures izzināšanas vietu dažādām paaudzēm. Pasākuma “Aizraujošajā arheoloģija” laikā Turaidas pils pagalmā dažādu radošo darbnīcu ietvaros, izmantojot Turaidas pils arheoloģiskajā izpētē atrastās senlietas, ļausim apmeklētājiem “pieskarties” vēsturei, atklājot arheoloģijas būtību pagātnes izzināšanā un mantojuma saglabāšanā. Tās būs aizraujošas spēles un seno amatu demonstrējumi.
    • Podniecības meistars demonstrēs agrās ripas keramikas tehnikas jeb uz podnieku ripas gatavoto keramikas trauku gatavošanu; 
    • darbosies metāla liešanas un formēšanas darbnīca; 
    • rokdarbu entuziastiem būs pieejama adatas pinuma un celošanas darbnīca, – adatas pinums ir sena audumu veidošanas tehnika, ko šodien uzskata par izzudušu, – tā ir senāka par adīšanu un tamborēšanu. Savukārt celošana ir sena tehnika, kas apvieno auklas vīšanu ar aušanu;
    • varēs izmēģināt prasmes krāsošanā ar dabas materiāliem. Civilizācijas no visas pasaules gadu tūkstošu garumā ir izmantojušas dabiskus materiālus – augus, dzīvniekus, minerālus, lai radītu krāsas;
    • darbnīcās “Mans māla putniņš” un “Pēdas māla ķieģeļos” varēs darboties ar mālu, jo Turaidas pilskalnā māls ir visa pamatā;
    • par bitēm un medus izmantošanu senos laikos pastāstīs Turaidas biškopis;
    • Siguldas novada Jaunrades centra audzēkņi mēģinās kopā ar tiem, kuri vēlēsies piedalīties, uzcelt savu Turaidas pili un darināt amuletus aizsardzībai;
    • Turaidas pils Ziemeļu tornī būs skatāmi koncertuzveduma “Sateseles zelts” (2007) televīzijas ieraksta fragmenti;
    • Latvijas Arheologu biedrības speciālisti stāstīs “Ko darīt, ja gadās atrast senlietas”; 
    • pils pagalmā būs vairākas izstādes – Siguldas novada Mākslu un mūzikas skolu audzēkņu darināto viduslaiku karogu izstāde un logo metu izstāde “Turaidas pilij 810”, svinīgā ceremonijā tiks apbalvoti darbu autori;
    • būs arī dažādi pārsteigumi – sajūtu kastes; lielā naudas lāde; veltījumu darbnīca “Turaidas pilij 810” un, protams, muzikāls pārsteigums – multimākslinieks ar pseidonīmu Vaaks/Vakuums, kurš piedāvās savu versiju par skaņu arheoloģiju. 

Radošajās darbnīcās īpaši gaidītas būs ģimenes ar bērniem!

    • 16. jūnijā 14.00 un 15.00 ekskursijas “Turaidas pils arheoloģiskais stāsts.” Pieteikšanās līdz 14.06., tālrunis: 29384512.

Pils piesaista apmeklētājus ar savu īpašo stāstiem un notikumiem apvīto gaisotni un iespēju izjust klātienē tālo gadsimtu elpu gan ar iespēju pieskarties viduslaiku meistaru gatavotiem ķieģeļiem, gan pils mūros iekārtotajās ekspozīcijās uzzināt par laikiem, kad Turaida bija nozīmīga Rīgas arhibīskapa saimniecības pils, fogtejas centrs, novada pārvaldnieku dzīves vieta un militārs cietoksnis. 
Plašāk par Turaidas muzejrezervāta dalību Eiropas Arheoloģijas dienās skatīt: https://journees-archeologie.eu/c-2024/lg-en/latvia/fiche-initiative/18894/Turaida-Museum-Reserve
Ieejas maksa ar Turaidas muzejrezervāta biļeti. 
Siguldas novada iedzīvotājiem, uzrādot Siguldas ID karti, 15.06. un 16.06. ieeja Turaidas muzejrezervātā ar 50% atlaidi. 

Reklāma