Uzsākta un turpinās Latvijas vēsturisko krogu kataloga Sēlijas sadaļas veidošana

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 21.08.2023

Smilšu krogs. Rites pag., Jēkabpils nov. 2023.g. 9. augusts. V.Grīviņa foto.

Zinātnes un vēstures popularizācijas biedrība “Apvārsnis”, īstenojot Sēlijas kultūras programmas 2023 atbalstīto projektu “Sēlijas lauku krogi. Rīgas – Daugavpils lielceļš. Posms Mūrmuiža (Krasti) – Nereta – Aknīste. Fotofiksācija un apraksti”, pabeigusi maršruta krogu apsekošanu un fotofiksāciju.

Projekta mērķi ir: Sēlijas kultūrvēsturisko telpu veidojošā kultūras mantojuma daudzveidības dokumentēšana un saglabāšana; izpratnes veidošana un plašākas intereses radīšana par krogiem kā vēstures un arhitektūras pieminekļiem; rosināt vēl pastāvošo krogus celtņu saglabāšanu, to izmantošanu novadpētniecībā/lokālās vēstures izpētē un popularizācijā, izziņas un kultūras tūrismā.

Kopā Sēlijas ekspedīcijās šovasar apmeklēti un fotografēti pie senā Rīgas – Neretas – Ilūkstes – Daugavpils lielceļa esoši 34 vēsturiskie krogi un krogu vietas. Posmā Ērberģe – Nereta tika apsekota arī Leišmales ceļa trase. Diemžēl nācās konstatēt, ka, līdzīgi kā citviet Latvijā, arī Sēlijā lielākā daļa seno krogu ēku ir nopostītas vai drupās – pilnībā vai daļēji apdzīvotas / apdzīvojamas bija tikai 12 celtnes.

"Mūri" -  bij. Cielavas krogs (1) un Beķeru kroga vieta (2). 2023.g. 8. augusts. Mazzalves pag., Aizkraukles nov. V. Grīviņa foto.

Projekta rezultātā tiks sagatavoti un Latvijas vēstures materiālu brīvpieejas krātuvē historia.lv līdz 2023. gada beigām publicēti maršruta krogu apraksti, kas, aizsākot Sēlijas sadaļu, papildinās biedrības 2021. gadā iesāktā Latvijas vēsturisko krogu kataloga saturu. Ar pašlaik jau publicētajiem Vidzemes un Kurzemes krogu aprakstiem var iepazīties šeit: https://www.historia.lv/karte/vieta/celi-un-robezas-890/vieta/krogi-925

Šobrīd daļēji ir veikta ar projekta maršruta krogiem saistīto rakstīto un kartogrāfisko avotu, literatūras ziņu apkopošana, taču izpētes darbs vēl turpinās, tāpēc aicinām tos, kuru albūmos vai atvilknēs saglabājušies aplūkojamā ceļa posma vēsturisko krogu (sarakstu sk. tālāk pielikumā) fotogrāfijas, ar tiem saistīti dokumenti vai priekšmeti, kuriem ir kādas ziņas par šo krogu vēsturi, krodziniekiem, ēku pielietojumu un to iemītnieku likteņiem jaunākajos laikos, dalīties ar šiem materiāliem. 

Aicinām arī visus, kuri saskata Latvijas vēsturisko krogu kataloga izveides nozīmīgumu un kuriem ir atbilstošas iespējas, atbalstīt projekta īstenošanu ar ziedojumu. Līdzekļi nepieciešami gan darba veikšanai, gan tehniskajam nodrošinājumam.

Projekta vadītājs Valters Grīviņš (mob. tel. nr. 29151826, [email protected])

#latviešuvēsturiskāszemes

Projekts tiek īstenots ar Valsts kultūrkapitāla fonda un partnerības “Kaimiņi”&Kopienu sadarbības tīkla “Sēlijas salas” (Sēlijas vēsturiskās zemes kultūras programma) atbalstu.

PIELIKUMS

Rīgas-Daugavpils lielceļa posma Mūrmuiža (Krasti) – Nereta – Aknīste krogu saraksts

1. Cielavas krogs. Mūri, Mazzalves pag., Aizkraukles nov. Koordinātas: 56.441903, 24.917719 (Aizkraukles rajons, Kurmenes-Mūru muiža)
2. Beķera krogs. Jautri, Mazzalves pag., Aizkraukles nov. Koordinātas: 56.437403, 24.920737 (Lokalizācija aptuvena) (Aizkraukles rajons, Kurmenes-Mūru muiža)
3. Salas krogs. Salaskrogs, Mazzalves pag., Aizkraukles nov. Koordinātas: 56.401289, 24.935470 (Aizkraukles rajons, Ērberģes muiža)
4. Kazarmes (Kazīnu) krogs. Ozoliņi, Mazzalves pag., Aizkraukles nov. Koordinātas: 56.376721, 24.989353 (Lokalizācija aptuvena) (Aizkraukles rajons, Ērberģes muiža)
5. Ērbērģes baznīcas krogs. Burtnieki, Ērberģe, Mazzalves pag., Aizkraukles nov. Koordinātas: 56.362805, 25.036077 (Aizkraukles rajons, Ērberģes muiža)
6. Priedes krogs. Bajāri, Zalves pag., Aizkraukles nov. Koordinātas: 56.344365, 25.059788 (Lokalizācija aptuvena) (Aizkraukles rajons, Mazzalves muiža)
7. Bumbuļu krogs. Dārziņi, Zalves pag., Aizkraukles nov. Koordinātas: 56.291588, 25.121618 (Aizkraukles rajons, Lielsusējas/Gross-Sussen ? muiža)
8. Sīļu krogs. Dzelmes 1, Zalves pag., Aizkraukles nov. Koordinātas: 56.280510, 25.148003 (Aizkraukles rajons, Lielzalves muiža)
9. Smeltēnu krogs. Skalbes, Zalves pag., Aizkraukles nov. Koordinātas: 56.258385, 25.191742 (Aizkraukles rajons, Lielzalves muiža)
10. Susējas krogs. Neretas pag., Aizkraukles nov. Koordinātas: 56.248582, 25.246815 (Aizkraukles rajons, Neretas muižas Neretas Susējas pusmuiža)
11. Neretas baznīcas krogs. Raiņa iela 15, Nereta, Neretas pag., Aizkraukles nov.  Koordinātas: 56.204262, 25.306983 (Aizkraukles rajons, Neretas muiža)
12. Neretas dzirnavu krodziņš. Dzirnavu iela 8, Nereta, Neretas pag., Aizkraukles nov.   Koordinātas: 56.197550, 25.313678 (Aizkraukles rajons, Neretas muiža)
13. Oruļa krogs. Zvaigznītes 1, Neretas pag., Aizkraukles nov. Koordinātas: 56.185498, 25.357355 (Aizkraukles rajons, Neretas muiža)
14. Rites krogs. Bērziņi, Rites pag., Jēkabpils nov. Koordinātas: 56.197228, 25.454874 (Jēkabpils rajons, Rites muiža)
15. Kalnišu krogs. Pīlādži, Rites pag., Jēkabpils nov. Koordinātas: 56.191772, 25.488053 (Jēkabpils rajons, Rites ? muiža)
16. Smilšu krogs. Lazdāres 1, Rites pag., Jēkabpils nov. Koordinātas: 56.201211, 25.513227 (Jēkabpils rajons, Cīruļa muiža)
17. Beku krogs. Rites pag., Jēkabpils nov. Koordinātas: 56.200315, 25.558539 (Lokalizācija aptuvena) (Jēkabpils rajons, ? muiža)
18. Apserdes krogs. Apserde, Apserde, Elkšņu pag., Jēkabpils nov. Koordinātas: 56.204207, 25.603471 (Jēkabpils rajons, Elkšņu mežniecība)
19. Spītes krogs. Spītes 1, Apserde, Elkšņu pag., Jēkabpils nov. Koordinātas: 56.203890, 25.607484 (Jēkabpils rajons, Elkšņu mežniecība)
20. Kazu (Kaziņu) krogs. Elkšņu pag., Jēkabpils nov. Koordinātas: 56.206137, 25.657185 (Jēkabpils rajons, Elkšņu muiža)
21. Skārdupes krogs. Skārdupes, Aknīstes pag., Jēkabpils nov. Koordinātas: 56.192302, 25.677849 (Jēkabpils rajons, Aknīstes ? muiža)
22. Aknīstes Kalna krogs. Skolas iela 9, Aknīste, Jēkabpils nov. Koordinātas: 56.162244, 25.740149 (Jēkabpils rajons, Aknīstes muiža)
23. Aknīstes Lejas krogs (Starpas krogs). Augšzemes iela 44, Aknīste, Jēkabpils nov. Koordinātas: 56.156974, 25.757889 (Jēkabpils rajons, Susējas-Vitenheimas muiža)

Posms Ērberģe-Nereta (Leišmales ceļš)

1. Bērzu krogs. Bērzukrogs, Mazzalves pag., Aizkraukles nov. Koordinātas: 56.352858, 24.981880 (Aizkraukles rajons, Lielmēmeles vai Ērberģes muiža?)
2. Mūra krogs. Mazzalves pag., Aizkraukles nov. Koordinātas: 56.320645, 24.972804 (Aizkraukles rajons, Lielmēmeles muiža)
3. Timsēnu krogs. Stiebri, Mazzalves pag., Aizkraukles nov. Koordinātas: 56.297540, 25.006385 (Aizkraukles rajons, Lielmēmeles muiža)
4. Jaunais (Kapu) krogs. Smilgas, Mazzalves pag., Aizkraukles nov. Koordinātas: 56.297540, 25.006385 (Aizkraukles rajons, Vecmēmeles muiža). Senākā Jaunā kroga vieta aptuveni šeit: 56.288633, 25.021317
5. Krusta krogs (Sudmalkrogs). Krustakrogs, Mazzalves pag., Aizkraukles nov. Koordinātas: 56.273184, 25.047012 (Aizkraukles rajons, Vecmēmeles muiža).
6. Dūžānu krogs. Dūžāni, Pilskalnes pag., Aizkraukles nov. Koordinātas: 56.250378, 25.066713 (Aizkraukles rajons, Vecmēmeles muiža).
7. Rises krogs. Rises, Pilskalnes pag., Aizkraukles nov. Koordinātas: 56.242293, 25.067901 (Aizkraukles rajons, Gricgales muiža).
8. Gricgales krogs. Medņi, Pilskalnes pag., Aizkraukles nov. Koordinātas: 56.223512, 25.111723 (Aizkraukles rajons, Gricgales muiža).
9. Odiņu krogs. Odiņi, Pilskalnes pag., Aizkraukles nov. Koordinātas: 56.215160, 25.147107 (Aizkraukles rajons, Gricgales muiža).
10. Strobuku krogs. Nākotnes iela 18, Pilskalne, Pilskalnes pag., Aizkraukles nov. Koordinātas: 56.196222, 25.162090 (Aizkraukles rajons, Pilkalnes muižas Priedaines (Jaunā) pusmuiža ?).
11. Krusta krogs. Kalnāres, Neretas pag., Aizkraukles nov. Koordinātas: 56.197691, 25.286990 (Aizkraukles rajons, Neretas muiža).

Maršruta krogu novietojums Google kartē: google.com/maps/

Reklāma