Valkas novadpētniecības muzejam – 50

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 21.05.2020

Iecere Valkā dibināt muzeju bija jau 1920.gadu sākumā, tomēr muzeju iekārtošana Valkā un tā atvēršana publiskai apskatei vainagojās ar sekmēm, kad šajā darbā iesaistījās 7. Valkas aizsargu pulks.

1939.gada 2.septembrīnotika aizsargu pulka muzeja atklāšana. 1940.gada 17. jūnijā Latvijā mainījās valsts vara, un Valkas aizsargumuzejs tika slēgts.

1941.gada septembrī, kad Valka bija vācu armijas pakļautībā, Valkas pilsētas valde lēma par muzeja darba atjaunošanu.

1945.-1969.gadā atkal bija centieni Valkā izveidot muzeju. Par to, lai arī fragmentāri liecina LNA Valmieras zonālā valsts arhīva dokumenti.

1945.gada 14.februāra Valkas apriņķa izpildu komitejas sēdes protokolā atrodama informācija, ka tiek apstiprināts izglītības nodaļas iestāžu tīkls ar „vienu vēsturisko muzeju”. Pēc kara telpu trūkums bija liels. 1946.gadā apriņķa Tautas izglītības nodaļas pārziņā muzeja vairs nav un tā telpas Rīgas ielā 64 „pārņēmuši sarkanarmieši”.

1948.gada janvārī atskaitē Centrālās statistikas pārvaldes Valkas apriņķa inspektūrai sniegtas ziņas, ka Valkas apriņķa novada pētīšanas muzeja adrese ir Valkā Dārziņa iela 8, uz 1948.gada 1.janvāri štatā ir muzeja direktors un apkalpotāja, bet tas skatītājiem vēl nav atvērts.

Par muzeja darbību Valkā 1950.gados liecību nav. Lai gan bez muzeja valcēnieši tomēr nepalika. 1958.gadā Valkas 1.vidusskolā izveidoja novadpētniecības muzeju, materiālu vākšanā iesaistījās jauno novadpētnieku pulciņš.

1959.gada 28.oktobrī tiek pieņemts LKP Valkas rajona komitejas un Valkas rajona darbaļaužu deputātu Padomes izpildu komitejas lēmums „Par novadpētniecības muzeja organizēšanu pie rajona kultūras nama”. Tomēr trūkst dokumentāru liecību par turpmākajām aktivitātēm saistībā ar muzeja organizēšanu.

Valkas rajona darbaļaužu deputātu Padomes izpildu komitejas 1970.gada 30.janvāra lēmuma Nr. 10 fragments par Valkas novadpētniecības muzeja atvēršanu.
Valmieras zonālais valsts arhīvs, 400.f., 1.apr., 326.l., 48.lp.

Valkas novadpētniecības muzejs savus darbības gadus sāk skaitīt ar 1970.gada 30.janvāra Valkas rajona darbaļaužu deputātu Padomes izpildu komitejas lēmumu - par godu V.I.Ļeņina 100.dzimšanas dienai 22.aprīlī, Valkā atvērt rajona novadpētniecības muzeju. Oficiālā atklāšana gan notika citā tolaik nozīmīgā datumā - 8.maijā. Muzeju izvietoja bijušajā Vidzemes draudzes skolu skolotāju semināra ēkā, kur tas atrodas joprojām.

Uz atklāšanas laiku muzeja štatā vēl nebija pieņemts neviens darbinieks. Visi savus pienākumus veica sabiedriskā kārtā. Publiskai apskatei muzeju atvēra 1970.gada maija beigās – piektdienās plkst.14.00-20.00 un sestdienās, svētdienās plkst.10.00-17.00.

Valkas novadpētniecības muzeja 50 darbības gados ir mainījušās daudzas lietas, bet nemainīgs ir palicis viens – muzejs ir pētījis, popularizējis Valkas novada vēsturi, un tam vienmēr ir bijis svarīgs muzeja apmeklētājs.

Sveicam jubilejā!

Informāciju sagatavoja: Māra Stabrovska

LNA Valmieras ZVA vecākā eksperte

Avots:

LNA facebook.com lapa

Reklāma