Valmierā notiks 1. Latvijas lokālās vēstures un novadpētniecības lasījumi

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 19.09.2018

Lai popularizētu lokālo vēsturi un novadpētniecību, paplašinātu novadpētnieku redzesloku un celtu darba kvalitāti, lai veicinātu sadarbību starp pētniekiem, muzejiem, krātuvēm un dažādām ar kultūras mantojuma saglabāšanu, dokumentāciju un aizsardzību saistītām valsts institūcijām, Latvijas vēstures materiālu brīvpieejas krātuve un novadpētniecības platforma Historia.lv ir uzsākusi un kopš 2017.g. īsteno ilgtermiņa projektu “Kas pagātni pētī, nākotni svētī!”. Projekta ietvaros jau notikuši divi semināri Vidzemes novadpētniekiem – “Novadpētnieku mācības” un “Kartes kā avoti lokālās vēstures un novadpētniecības darbā”.

Turpinot iesākto un paplašinot mērķauditoriju, Historia.lv, sadarbībā ar Valmieras muzeju šī gada 4.oktobrī rīko 1. Latvijas lokālās vēstures un novadpētniecības lasījumus

Lasījumi norisināsies Valmieras muzeja izstāžu zālē. Sākums – plkst. 9.30. Dalība – brīva.

PROGRAMMA

9.00–9.30.
Reģistrācija. Kafija.

9.30–9.45 
Lasījumu atklāšana. 
Iveta Blūma (Valmieras muzeja direktore);
Valters Grīviņš (Historia.lv redaktors un projekta vadītājs)

9.45–10.25
Jaunas iespējas Historia.lv kā novadpētniecības platformas izmantošanā: organizāciju profils kā materiālu pieejamības un krājuma popularizācijas rīks
Valters Grīviņš (Historia.lv redaktors un projekta vadītājs)
Jautājumi un atbildes.

10.25–11.05
Topotēka (topothek.at): sadarbības tiešsaistes arhīvs lokālās vēstures saglabāšanai
Ineta Didrihsone-Tomaševska (LNA Latvijas Valsts vēstures arhīvs, vēsturniece)
Jautājumi un atbildes.

11.05–11.45
Skolu vēstures izpēte Latvijā 20.gadsimtā: Siguldas Valsts ģimnāzijas piemērs
Inese Berga (Siguldas Valsts ģimnāzija, vēstures skolotāja)
Jautājumi un atbildes.

11.45–12.25
Kolektivizācijas norises Lielvārdes pagastā Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja krājuma materiālu (1945–1951) atspoguļojumā
Zane Nemme (Lielvārdes Andreja Pumpura muzejs, vēsturniece, krājuma glabātāja)
Jautājumi un atbildes.

12.30–13.20
Pusdienas pārtraukums

13.30–14.10
Amatas pagasta vecsaimniecību apsekošanas ekspedīcijas rezultāti
Edgars Žīgurs (Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs, vēsturnieks)
Jautājumi un atbildes.

14.10–14.50
Mazie darvas un kaļķu cepļi, ogļu dedzinātuves: mazapzināti mežu saimniecības vēstures pieminekļi
Valters Grīviņš (Historia.lv)
Jautājumi un atbildes.

14.50–15.30
Kas biedējis dobelniekus? Ticība pārdabiskajam Dobeles apkārtnē 14.–20. gs.
Beāte Orlova (Dobeles Novadpētniecības muzejs, vēsturniece)
Jautājumi un atbildes.

15.30–16.10
Spoku tēma mūsdienu folkloras stāstos: Liepājas Karostas cietuma spoks un Dundagas pils Zaļā jumprava
Vilnis Strods (novadpētnieks, aliens.lv)
Jautājumi un atbildes.

Pārtraukums

16.30
Tatjanas Bergas grāmatas "Valmieras vecpilsētas arheoloģija" atvēršana 


Informācija:

Valters Grīviņš, Historia.lv
[email protected]
29151826

Reklāma