Ventspils muzejā notiek krājuma pārbaude

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 29.04.2020

Ventspils muzejs informē ,ka šogad, ārkārtas situācijas apstākļos, tāpat kā katru gadu, visās trīs muzeja struktūrvienībās tiek veikta aktīva krājuma priekšmetu esības pārbaude.

Katra muzeja ļoti nozīmīga sastāvdaļa ir krājums. Muzeja krājums ir muzeja darba avots. Muzeju likums nosaka, ka muzeja krājums ir vēsturiski izveidojies, zinātniski pamatots muzeja priekšmetu kopums, kas atrodas muzejā. Krājums ir nacionālā bagātība un atrodas valsts aizsardzībā.

Muzejs krāj, vāc un saglabā nākamajām paaudzēm liecības un priekšmetus atbilstoši muzeja misijai un darbības mērķim. Darbības ar krājumu regulē MK noteikumi Nr.956 Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu, kuros ir noteikta arī tāda muzejnieku darba daļa kā krājuma esības pārbaude – muzeja rīcībā esošā krājuma vienību skaita noteikšana – pārbaude , lai iegūtu tā precīzu sarakstu. Šie noteikumi atkarībā no krājuma priekšmetu kopskaita, nosaka laika periodu, kurā ir jāveic pilna krājuma priekšmetu esības pārbaude.

Ventspils muzeja krājums glabājās 3 struktūrvienībās: Livonijas ordeņa pilī, Piejūras brīvdabas muzejā un H. Dorbes memoriālajā muzejā „Senču putekļi”. Kopumā līdz šim ir uzkrātas un tiek glabātas 159 304 krājuma vienības. Pie šāda muzeja krājuma kopskaita pilna esības pārbaude jāpaveic 20 gadu laikā. Lai šos noteikumus ievērotu, Ventspils muzejā katru gadu esības pārbaude jāveic 9149 krājuma priekšmetiem.

Kā notiek esības pārbaude? Ir noteikta konkrēta krājuma daļa, kas katru tiks pārbaudīta. Tātad – katrs šīs krājuma priekšmeta daļas priekšmets tiek atrasts, salīdzināts signējuma uzraksts uz muzeja Nacionālā krājuma priekšmeta ar ierakstiem muzeja Nacionālā krājuma priekšmetu uzskaites dokumentācijā – inventāra grāmatā, uzskaites kartotēkā. Iepriekš sagatavotā tabulā tiek atzīmēta tā esamība, saglabātības pakāpe un noteikta vērtība naudas izteiksmē. Par muzeja Nacionālā krājuma priekšmetu esības pārbaudes rezultātiem sastāda aktu. Saraksts ar tiem priekšmetiem, kuriem ir slikta saglabātības pakāpe tiek iesniegts muzeja Restaurācijas nodaļā, kura vadoties pēc šiem sarakstiem, veic krājuma priekšmetu restaurāciju. Esības pārbaude ir ļoti atbildīgs uzdevums, kas norāda arī uz to, cik liela muzejā ir kārtība.

Avots:

Ventspils muzeja facebook.com lapa

Reklāma