Vēstures doktoranti LU konferencē iepazīstinās ar savu pētījumu tēmām

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 11.02.2020

Pirmo gadu 2020. gada 13. martā Latvijas Universitātes (LU) 78. starptautiskajā zinātniskajā konferencē norisināsies vēstures doktorantu sekcija. Tās ietvaros LU Vēstures un filozofijas fakultātes doktoranti ļaus klausītājiem iepazīties ar dažādām Latvijas un reģiona vēsturē maz zināmām tēmām. Sekcijas atklāšanā ievadvārdus teiks LU VFF dekāne, as. prof. Valda Kļava. Savukārt sekcijas divas sesijas vadīs prof. Gvido Straube un as. prof. Andris Levāns.

Konferences referāti:

10.40 – 11.10 Vanda Visocka. Sievietes Latvijas arheoloģijā no 1945.–1960. gadiem.

11.10 – 11.40 Jānis Stepiņš. Angļu komisionāra (negocianta) profils. Komisionāru Tomasa

Veila un Džeimsa Pīrsona karjeras raksturojums 18. gadsimta Rīgā, līdzīgais un atšķirīgais

11.40 – 12.10 Zane Rozīte. Izglītotas sievietes atainojums latviešu presē (1919–1940)

12.10 – 12.40 Anastasija Smirnova. Bērnu sociālā aprūpe Baltijā (1918–1940): salīdzinājums

13.50 – 14.20 Aiga Bērziņa. Ieslodzījuma apstākļi Latvijā Neatkarības kara laikā 1919–1921:

raksturojums

14.20 – 14.50 Ginta Ieva Bikše. Leona Paegles vārdā nosauktā latviešu grupa Spānijas pilsoņu

karā (1936–1939)

14.50 – 15.20 Guntis Vāveris. Starptautiskās atturības organizācijas Latvijā (20. gadsimta 20.–

30. gadi): darbības paraugs vai imitācija?

15.20 – 15.50 Toms Zariņš. "Sarūgtinātām sirdīm skatītāji novēršas no ekrāna": televīzijas

raidījumu valodas problēma skatītāju vēstulēs (1955–1971)

Pilna konferences programma pieejama šeit: https://www.konference78.lu.lv

Reklāma