Viļķenē atzīmēs Latvijas himnas autora Baumaņu Kārļa 180. jubileju

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 05.05.2015

Sestdien, 23. maijā Viļķenes pagastā norisināsies novadnieka – komponista Baumaņu Kārļa 180.dzimšanas dienas pasākums "Himnas goda diena". 

Kā informē visitlimbazi.lv, lai pieminētu Baumaņu Kārļa devumu Latvijas valsts veidošanās pirmsākumos un kultūrā, kā arī lai veicinātu kora dziedāšanas tradīcijas un tautasdziesmu popularitāti, Limbažu novada pašvaldība 2015. gada maijā tradicionāli organizē „Himnas Goda dienu”. Šī tradīcija aizsākās 1995.gadā ar sarīkojumiem Limbažos un Viļķenē un nu jau trešo reizi „Himnas Goda diena” notiks Baumaņu Kārļa dzimtajā vietā - Viļķenē.

Dienas programmā iekļautas Baumaņu Kārļa, komponista, dzejnieka, publicista un aktīva sava laika sabiedriskā darbinieka garam raksturīgas aktivitātes.

Himnas Goda dienu 10.00-12.00 pagasta teritorijā ieskandinās “Dziedošais Autobuss” (Limbažu “Kalmes” un “Ziedoņa” koristi kopā ar mūsu teātra aktieriem), kas 10.00 piestās Viļķenē pie Katrīnkroga, 10.30 pie Vitrupes bibliotēkas, 11.00 pie Ķirbižu Meža muzeja, 11.50 Āsteres autoservisa laukumā.

No 10.30 Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolā norisināsies Valsts himnas autora Baumaņu Kārļa Vislatvijas piemiņas čempionāts zolītē.

12.00 Viļķenes Katrīnas baznīcā Garīgās mūzikas koncerts. Diriģents Ints Teterovskis, koris  „Balsis” un DJ Monsta.

13.00 Viļķenes kultūras namā tēlniekam Vilnim Titānam veltītās izstādes „Akmeņu plēsējs ar dzejnieka dvēseli” un Zanes Gailītes grāmatas par Baumaņu Kārli atklāšana.

13.00 – 17.00 pie Viļķenes kultūras nama ciemošanās un radoša, izzinoša darbošanās Baumaņu Kārļa viesistabā.

16.30 Viļķenes ceļu krustojumā Jaunsardzes parāde un jauniešu pūtēju orķestra „Sudrabskaņa” defilē priekšnesums (vadītājs Elmārs Rudzītis).

17.30 Piemiņas brīdis pie Baumaņu Kārļa pieminekļa un Svētku gājiens.

18.00 Svētku parkā pie Viļķenes kultūras nama Svētku koncerts „Un tauta dziesmu godā cels”. Piedalīsies kori no visas Latvijas.

20.00 Svētku parkā pie Viļķenes kultūras nama Lielā zaļumballe. Spēlē grupa „Bitīt’ matos”.

Visu dienu Viļķenē būs aplūkojamas izstādes. Viļķenes kultūras namā no 14.00-16.00 filmu demonstrējumi, no 13.00-16.00 Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolā atvērts Novadpētniecības muzejs.

Pasākumos un ballē ieeja bez maksas.

“Himnas Goda dienu”, kā arī tai veltītos pasākumus organizē Limbažu novada pašvaldība sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru un Viļķenes pagasta pārvaldi.

Uzziņai:

Latvijas valsts spēcīgākā simbola - himnas „Dievs, svētī Latviju!”, autora Baumaņu Kārļa mūža lielākā daļa ir saistīta ar Limbažu novadu. Pēc vairāku gadu ilgas dzīves Pēterburgā, šeit dzimtajā pusē no 1885. līdz 1904. gadam Baumaņu Kārlis piedalījās Limbažu Saviesīgās biedrības dzīvē. Viņš vadīja jautājumu un atbilžu vakarus un  izdeva “Īsto Baltijas kalendāru”, kur iespiesti viņa raksti, dzejoļi un kuplejas. Šo gadu laikā Trešajos Dziesmu svētkos simfoniskais orķestris atskaņoja Baumaņu Kārļa sarakstīto tautas lūgsnu “Dievs, svētī Latviju”, kurai 1918.gada 18.novembrī Latvijas valsts proklamēšanas aktā piešķīra valsts himnas statusu, savukārt 1895.gadā Ceturtajos Dziesmu svētkos dziesmai atvēlēja latviešu nacionālās himnas statusu. Baumaņu Kārlis no dzīves atvadījās 1905. gada 10. janvārī un ir apglabāts Limbažu kapsētā. Lai gan tautas lūgsnas autors savas daiļrades uzplaukumu nepiedzīvoja, viņš Latvijai ir dāvājis ļoti lielu vērtību - gandrīz trīs simtus vokālu kompozīciju un aranžējumu, tai skaitā ap 50 kordziesmām un galvenais, patriotisma izjūtas katram dzirdot un dziedot Latvijas Valsts himnu “Dievs, svētī Latviju”.

Avoti:

visitlimbazi.lv
vilkene.lv

Reklāma