• Metodiskie materiāli
  • Līdzstrādnieki
  • Organizācijas

Šajā sadaļā piedāvāsim atlasi no Historia.lv un mūsu sadarbības partneru izstrādātajiem palīglīdzekļiem, uzziņu un metodiskajiem materiāliem novadpētnieka redzesloka paplašināšanai un darba kvalitātes celšanai. Lai iepazītos ar visiem Historia.lv publicētajiem novadpētniecībā izmantojamiem palīglīdzekļiem, izmantojiet sadaļu Bibliotēka/Literatūra/(izvēloties attiecīgo literatūras kategoriju) un sadaļu Atlase.

 

Novadpētnieka rokasgrāmata

Aivars Vilnis

Liepas pagasts

Andris Kalnozols

Lībagu pagasts

Atis Artmanis

Bauska, Aknīste, Viesīte, Jēkabpils, Jaunjelgava Bārbeles pagasts, Vecumnieku pagasts, Skaistkalnes pagasts, Codes pagasts, Dāviņu pagasts, Gailīšu pagasts, Īslīces pagasts, Vecsaules pagasts, Mežotnes pagasts, Viesturu pagasts, Rundāles pagasts, Svitenes pagasts, Valles pagasts, Mazzalves pagasts, Kurmenes pagasts, Neretas pagasts, Zalves pagasts, Aknīstes pagasts, Asares pagasts, Gārsenes pagasts, Saukas pagasts

Edgars Žīgurs

Gaujas Fonds
Jaunpiebalgas pagasts, Zosēnu pagasts, Vecpiebalgas pagasts, Variņu pagasts, Palsmanes pagasts, Drustu pagasts, Amatas pagasts

Filips Bobinskis

Biedrība "Latvijas etnokultūras centrs"
Aknīste, Līvāni Rožkalnu pagasts, Aknīstes pagasts

Gints Skutāns

Gaujas fonds, pašnodarbināta persona
Valmiera Jaunpiebalgas pagasts, Kocēnu pagasts, Vaidavas pagasts, Dikļu pagasts, Raiskuma pagasts

Lapas