• Metodiskie materiāli
  • Līdzstrādnieki

Šajā sadaļā piedāvāsim atlasi no Historia.lv un mūsu sadarbības partneru izstrādātajiem palīglīdzekļiem, uzziņu un metodiskajiem materiāliem novadpētnieka redzesloka paplašināšanai un darba kvalitātes celšanai. Lai iepazītos ar visiem Historia.lv publicētajiem novadpētniecībā izmantojamiem palīglīdzekļiem, izmantojiet sadaļu Bibliotēka/Literatūra/(izvēloties attiecīgo literatūras kategoriju) un sadaļu Atlase.

 

Novadpētnieka rokasgrāmata

Ilona Karpjaka

Jelgava Valgundes pagasts

iLze Dauvarte

Brenguļu pagasts

Krista Marta Kundrate

Jaunpiebalgas pagasts

Valters Grīviņš

historia.lv
Valmiera Kocēnu pagasts, Vaidavas pagasts, Valmieras pagasts, Kauguru pagasts, Jaunpiebalgas pagasts, Zosēnu pagasts, Vecpiebalgas pagasts, Brenguļu pagasts

Vēsma Johansone

Jaunpiebalgas novada pašvaldība
Jaunpiebalgas pagasts

Viktors Birze

Liepāja Nīcas pagasts, Bārtas pagasts, Gaviezes pagasts, Otaņķu pagasts

Vilnis Strods

Aliens.lv
Rīga Dundagas pagasts

Lapas