Kocēnu pagasts

Vēsturiskie nosaukumi: 
vācu: Kokenhof; krievu: Кокенская

Vēsture

Pirms krustnešu iebrukuma Kocēnu pagasta teritorijā 11.-12.gs. dzīvoja latgaļi, iespējams, jaukti ar senākajiem iedzīvotājiem - Baltijas somiem. Latgaļiem 13.gs. sākumā šeit bija neliela, no Tālavas neatkarīga zeme - Imera.

Kocēnu pagasta pirmsākumi saistāmi ar Kokmuižu (Kokenhof), tai piederošām zemēm.

Kokmuižas vārds vēstures avotos pirmo reizi minēts 1601.g., taču no dokumentā teiktā secināms, ka tā pastāvējusi vēl pirms 1582.g., kad Valmieras pilsnovads tika iekļauts Cēsu katoļu bīskapijā un, iespējams, vēl senāk, Livonijas laikā.

Līdz 1920. gada agrārajai reformai Koku pagasta centrā atradās Kokmuiža ar Kārļa, Upītes, Brēmeles, Stukūžas un Silupītes pusmuižām. Reformas gaitā Kokmuižu 2081 ha kopplatībā sadalīja 107 vienībās, no kuram 12 bija rentes mājas. 1935. gadā Valmieras apriņķa Kokmuižas pagasta (līdz 1925. gadam Koku pagasts, pēc 1925. gada Kokmuižas pagasts, no 1939. gada Kocēnu pagasts) teritorija bija 78,8 km² un tajā dzīvoja 1596 iedzīvotāji. Mūsdienu Kocēnu pagasta teritorijā ietilpst arī bijušā Ķieģeļu pagasta un Mujānu pagasta zemes.

1945. gadā Kocēnu pagastā izveidoja Kocēnu un Dūķeru ciema padomes, bet pagastu 1949. gadā likvidēja. 1954. gadā Kocēnu ciemam pievienoja Dūķeru ciemu, 1962. gadā - daļu likvidētā Mujānu ciema, 1975. gadā - daļu Zilākalna lauku teritorijas. 1990. gadā ciemu reorganizēja par pagastu. 2009. gadā pagastu kā administratīvo teritoriju iekļāva Valmieras (2010. gadā pārdēvēts par Kocēnu) novadā. 2021.g. Kocēnu pagasts līdz ar Kocēnu novadu iekļauts jaunizveidotajā Valmieras novadā.

 

Daba

Kocēnu pagasts atrodas Tālavas zemienes Burtnieku līdzenumā. Tā dienvidu robežu ar Kauguru un Liepas pagastu 13km garumā veido ainaviskā Gaujas senleja. Pie Kocēnu un Zilākalna pagasta robežas mežainā un purvainā apvidū paceļas jau no tāluma saskatāmais, majestātiskais Zilaiskalns (abs. augst. v.j.l. - 126,7m, rel. augst. - 66,6m), augstākais zemes virsmas pacēlums ZR Vidzemē. Zilaiskalns, teiku un nostāstu apvīts, tiek uzlūkots par vienu no senās Latvijas nozīmīgākajām svētvietām.

Cauri pagastam tek Gaujas pieteka Jumara (pagasta teritorijā 15,4km), R daļā Briede (arī Lielupe; 6,2km, ietek Burtniekā). Lielākās ūdenstilpnes - Brandeļu dzirnavezers, Brenguļu lielezers, Mujānu dzirnavezers, Rubenes dīķi Lielais un Mazais Ansis, Viķvēnu ezers. Pagasts robežojas ar Vaidavas ezeru. Lielākie purvi - Zilākalna, Vējiņu, Maitiņu, Makuļu, Kārkliņu, Tilcēnu, Bērzkalnu, Brīnumpurvs.

Saimniecība

Iedzīvotāji

2014.g. (PMLP dati) Kocēnu pagastā bija 3120 iedzīvotāji. Pēc 2000.g. ziņām, kad pagastā dzīvoja 3119 iedz., 47,3% bija vīriešu, 52,7% sieviešu; 1736 darbaspējīgie; bezdarba līmenis 6,4%. Nac. sastāvs: 86,9% latviešu, 8,5% krievu, 2% baltkrievu.

Pagasta teritorijā atrodas šādi ciemi: Kocēni (727 iedz.), Rubene (419), Brandeļi (136), Tožas (118), Beites, Mujāni, Dūķeri.

Pagastā ir 426 lauku sētas.

Lauksaimniecība

Kocēnu pagastā reģistrētas 423 zemnieku saimniecības. Tradicionālās nozares - graudkopība, piena un gaļas lopu audzēšana.

Uzņēmumi

Pagastā darbojas ap 100 uzņēmumu. Lielākie no tiem ir uzņēmums "VTU Valmiera" (vietējie un starptautiskie pasažieru pārvadājumi), SIA "AK12" (autoserviss), SIA "MILDA KM" (pārtikas produktu pārstrāde), Latvijas - Islandes kokapstrādes kopuzņēmums "BIKO-LAT", SIA "Venden" (avota ūdens ieguve), SIA "Latmet" (metālapstrāde) u.c. 

Veselības aprūpe

Kocēnos un Rubenē ir doktorāts, kur strādā ģimenes ārsts un divi feldšeri. Kocēnos ir aptieka.

Izglītība un kultūra

Skolas

Kocēnu pagastā strādā divas pamatskolas - Kocēnos un Rubenē. Kocēnos ir bērnudārzs "Auseklītis".

Kultūras dzīve

Kultūras pasākumi un pašdarbības kolektīvu aktivitātes notiek Kocēnu kultūras namā un Rubenes tautas namā.

Sports

Kocēnos, blakus skolai un kultūras namam ir mūsdienīgs sporta nams, kur vienā ēkā apvienotas sacensību un treniņu iespējas, relaksācijas komplekss, mūsdienīgas viesnīca, konferenču zāle. Sporta namā pieejama florbola, basketbola, volejbola (iespējami arī 3 laukumi), rokasbumbas standartiem atbilstoša sacensību un treniņu arēna.

Kocēnu pagasta “Astrās” norisinās SIA “Zirgaudzētava Kocēni” rīkotās vietēja un starptautiska mēroga jāšanas sporta un pajūgu braukšanas sacensības.

Kopš 1982. gada ik gadu norisinās skrējiens “Apkārt Vaidavas ezeram”. Savukārt Kocēnu pagasta Rubenē atrodas nodibinājuma „Māra Štromberga aģentūra” izbūvētā BMX Superkrosa trase, kas veidota kā 2012. gada Vasaras Olimpisko spēļu Londonā BMX trases kopija. Rubenē pie ūdenstilpnes Mazais Ansis darbojas veikparks „Rancho parks”, ko izveidojusi rekreācijas biedrība „Rebo” ar mērķi veicināt ūdenssporta attīstību Latvijā. 

Kontaktinformācija

Mājas lapa: kocenunovads.lv

Kokmuiža

Reklāma