Virsraksts Satura veids
Virtuālā izstāde “Arnoldam Spekkem 130” Jaunumi
Freimanis, K. Spēle bez intrigas. Austrālijas Latvietis (01.07.1961.). Raksts
Luce, Ņina. Liels notikums. Austrālijas Latvietis (10.06.1961.). Raksts
Teātru festivāls gaidīts un apsveicams. Austrālijas Latvietis (12.03.1960.). Raksts
Luce, Ņina. Cīrulis. Austrālijas Latvietis (1961). Raksts
Sidnejas latviešu teātra uzvedums “Cīrulis”, 1961. Attēlu galerija
Dzimtas vēstures videofilma "Norveļi" Video
Austrālijas latviešu 10. Kultūras dienu programma (1960.) Attēlu galerija
Stundu pieši noskanēja, no kumeļa nolecot. Austrālijas Latvietis (12.01.1961.) Raksts
Lielisks pagodinājums. Austrālijas Latvietis (26.12.1960.) Raksts
Līdums, Eriks. Nedalīts spēks. Austrālijas Latvietis (26.12.1960.) Raksts
Z. Ģenerālis un kaprālis. Austrālijas Latvietis (26.12.1960.) Raksts
A. Z. Pieviltais klauns. Austrālijas Latvietis (04.06.1960.) Raksts
Šmugājs, Ed. Ciemos pie Kristines. Austrālijas Latvietis (19.08.1960.) Raksts
Ābele, Kārlis. Atvērsim sirdis vārda mākslai. Austrālijas Latvietis (21.05.1960.) Raksts
Z. Atsaucas sešpadsmit rakstnieki. Austrālijas Latvietis (02.04.1960.) Raksts
LNA lasījumi “Lokālās vēstures pētniecības iespējas arhīva dokumentos” Bibliotēka
Inese Dreimane: "Es nāvi redzēšu un iznīcību" Blogi
LFK digitalizējusi Latvijas muzeju vērtību glābējas M.Grīnbergas dziesmu kladi Jaunumi
2017.g. LVVA lasījumu tēma „Vēstures lūzumpunkti un robežšķirtnes arhīvu dokumentos” Jaunumi

Lapas