Augustīnieši [mūku ordenis]

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 01.01.2014

Augustīnieši, a-šu ordeņa mūki. Ordenis nodibinājās 1243 V Itālijā, apvienojoties dažādām eremītu sektām, un dzīvojot pēc noteikumiem, kas sastādīti no sv. Augustīna runām un rakstiem (Regula Augustini), 1244 pāvesta Inocenta IV apstiprināti un 1256 Aleksandra IV paplašināti. Sākumā ordeņa disciplīna bija ļoti stingra; tam piederēja ap 2000 klosteru un 30000 mūku visās katoļu valstīs; no a-šiem cēlās daudzi zinātņu vīri un teoloģijas darbinieki. Vēlāk klosteŗos un mūku dzīvē ieviesās visādi netikumi un izvirtība; ar Lutera izstāšanos a-ši pazaudēja iespaidu tautas masās. - Pastāvēja arī sevišķs Augustīna māsas dibināts sieviešu a-šu ordenis.
 
Latviešu konversācijas vārdnīca. 1.sējums, 1234.-1235.sleja.
 
Ievietots: 06.11.2002.

Bibliotēka

Iezīmes

Tagi: 
Tematiskie rādītāji: 
Reliģija
Sabiedrība

Reklāma