Bandava [senās Kursas zeme]

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 26.12.2013

Bandava – senās Kursas zeme 13. gs. Ventavu, Miera Kursu, zemi starp Skrundu un Zemgali, Cekli, Duvzari, Piemari un Baltijas Jūŗu. 1253 dokumentā minēti šādi B. novadi – Valtaiķi, Sermite, Vepele (pie tagd. Vaipes upes), Lipaiķi, Libiņi, Skrunda, Jernieki, Turlava, Alsunga, Arsene, Asene (Āžu kalni?), Ursuļi (za. no Perbones), Urāle (Planicas pag.), Ardone (starp Alsungu un Urāli), Pakare (starp Kuldīgu un Nikti), Nikte, Šķēde, Snepele, Vilgāle (vēlāk ciems Liellīvandes muižā), Kormale, Ķimale, Ivande, Tigve, Karitanke (pie Abavas un Ventas satekas), Nabas ez., Velži un Manestute (arī Svelgode – starp Kuldīgu un Velžiem).

E. Andersons

Latvju enciklopēdija 1962-1982. 1.sējums, 156.lpp.

Ievietots: 29.11.2005., materiāls sagatavots ar Latviešu fonda atbalstu

Reklāma