Baronijs Cēzars [katoļu baznīcas vēstures Annales ecclesiastici autors]

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 27.10.2013

Baronijs (Baronius) Cēzars, 1538- 1607, katoļu baznīcas vēstures autors, sarakstījis 12 sēj. Annales ecclesiastici (1588) kā atbildi uz luterāņu baznīcas vēsturi, t.s. Magdeburgas centurijām (sk.); saīsināts krievu tulkojums jau 1687; ļoti daudz jauna materiāla.

Informācija citās enciklopēdijās:
 
Ievietots: 29.05.2002.

Bibliotēka

Iezīmes

Tematiskie rādītāji: 
Personas
Hronoloģija: 
16. gadsimts

Reklāma