Historia.lv intervija Nr.4. Vecpiebalgas "Vēveri" (Edgars Žīgurs)

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 08.03.2021
Organizācija: 

Edgars Žīgurs "Virolvēveru" pagalmā, darinot vienkoča laivu. Ap 2006. Attēls no E.Žīgura personīgā arhīva.
Edgars Žīgurs "Virolvēveru" pagalmā, darinot vienkoča laivu. Ap 2006. Attēls no E.Žīgura personīgā arhīva.

Vecpiebalgas "Vēveru" ciemā jeb sētu pudurī 20.gs. 80.-tajos gados izveidota LEBM lauku ekspozīcija, kur autentiskā vidē saglabātas astoņas Piebalgas 19.gs. tautas celtniecības tradīcijas un kultūrvēsturisko ainavu raksturojošas zemnieku sētas ar vairāk nekā 20 ēkām (20.gs. I pusē "Vēveros" bija vairāk nekā 40 celtnes). Sešas sētas pieder LEBM, divas - privātiem īpašniekiem. "Vēveru" ekspozīciju nu jau 17 gadus pārzina vēsturnieks Edgars Žīgurs. Sarunā ar Edgaru gan par viņu pašu, gan par "Vēveriem", to nozīmi, vēsturi, attīstību no 17. līdz 20.gs., pārtapšanu par muzeju (I daļa), ekspozīcijas stāsta pamattēmu - aušanu (II daļa), nemitīgo celtņu uzturēšanas, atjaunošanas un restaurācijas darbu (III daļa)... Intervijas noslēgumā (IV daļa) - kopā ar Edgaru cepam maizi restaurētajā "Vecvēveru" maizes krāsnī.

Reklāma