Kardisas miera līgums [1661.gada 21.jūnijā un 1.jūlijā]

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 26.12.2013

Kardisas miera līgums parakstīts 1661.21.VI/1.VII starp Krieviju un Zviedriju Kerdes (Kardisas) muižā (uz ziemeļiem no Tartu). Izbeidza Krievijas-Zviedrijas karu (1656-58). Kardisas miera līgums atjaunoja robežas, kas bija noteiktas pēc Stolbovas miera (1617). Zviedrija apņēmās neatbalstīt Poliju Krievijas-Polijas karā (1654-67). Krievija atdeva Zviedrijai daļu Austrumigaunijas, kā arī Vidzemes pilsētas (Alūksni un Koknesi).
 
 
Ievadīts: 02.09.2002.

Pielikumi

Šķirkļi

Bibliotēka

Iezīmes

Tematiskie rādītāji: 
Karaspēks un bruņoti konflikti
Literatūra un dokumenti
Valsts
Hronoloģija: 
17. gadsimts1661Jūnijs21

Reklāma