Ķēniņš, I. Livonijas sabrukums. 78.lpp. (Pirmpublicējums)

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 03.01.2015

Pielikumi

Personas

Iezīmes

Tematiskie rādītāji: 
Karaspēks un bruņoti konflikti
Sabiedrība
Valsts
Literatūra: 
Akadēmiskie raksti un pētījumi

Reklāma