Livonijas ordinācijas [Pārdaugavas hercogistes pārvaldi regulējoši tiesību akti]

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 26.12.2013

Livonijas ordinācijas - Žečpospolitas seimu lēmumi 1589. un 1598. g. par Pārdaugavas hercogistes pārvaldi. 1589.g. Δ pasludināja Lietuvas un Polijas muižn. vienlīdzību muižu un amatu iegūšanā un ierobežoja vācu muižn. privilēģijas. Vācu feodāļi nedrīkstēja ieņemt stārasta amatu, un tiem netika apstiprināti līdz 1539.g. saņemtie lēņi. Polijas-Zviedrijas kara draudu ietekmē šos ierobežojumus atcēla. 1598.g. Δ noteica vienādas tiesības visu 3 feodāļu grupu pārstāvjiem.
 
 
Ievietots: 11.06.2002.

Šķirkļi

Bibliotēka

Iezīmes

Tagi: 
Tematiskie rādītāji: 
Tiesības un līgumi
Valsts
Hronoloģija: 
16. gadsimts

Reklāma