Mūsu dzīve (3. Austrālijas latviešu KD veltīts ielikums - lappuse). Austrālijas Latvietis (07.01.1954.)

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 26.10.2016

Ielikumā-lappusē publicēti šādi raksti:

  • Šmits, Arn. Nedēļas piezīmes.
  • Veide, Dzintars. Tas nebija tikai koncerts vien.
  • B.A. Rakstnieki kultūras dienās Adelaidē.
  • Kalniņš, Sigurds. Izstādes Austrālijas latviešu 3. Kultūras dienās.

Publicēts:

Mūsu dzīve (3. Austrālijas KD veltīts ielikums-lappuse). Austrālijas Latvietis, 1954., nr.?., 7. janvāris, 3.lpp.

Reklāma