“Novadpētnieku mācības un kultūras mantojuma apzināšanas ekspedīcijas Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja lauku ekspozīcijā Vecpiebalgas “Vēveros” un tuvākajā apkārtnē” (2019): projekta rezultāti

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 18.12.2019
Organizācija: 

Edgara Žīgura priekšlasījums "Vecsaimniecība kā lauku kultūrvēsturiskās ainavas pamatelements."
Edgara Žīgura priekšlasījums "Vecsaimniecība kā lauku kultūrvēsturiskās ainavas pamatelements."

Laikā no 2019.g. 1.jūnija līdz 1.decembrim Latvijas vēstures materiālu krātuves un novadpētniecības platformas Historia.lv darbinieki, sadarbībā ar Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju īstenoja Vidzemes plānošanas reģiona, Latvijas valsts mežu un VKKF finansiāli atbalstīto projektu “Novadpētnieku mācības un kultūras mantojuma apzināšanas ekspedīcijas Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja lauku ekspozīcijā Vecpiebalgas “Vēveros” un tuvākajā apkārtnē”. Projekta aktivitātes tika īstenotas divās savstarpēji saistītās daļās – mācību seminārā ar lauka praksi un sekojošās mācību ekspedīcijās.

Seminārs

29.–30.jūnijā notikušā novadpētnieku mācību semināra teorētiskā daļa norisinājās Vecpiebalgas Vēveros, bet praktiskā – tuvākajā apkārtnē. Seminārs, kurā piedalījās 20 novadpētnieki – gan interesenti-amatierpētnieki, gan profesionāli vēsturnieki, bibliotekāri un folkloristi, pulcēja dalībniekus no dažādām Vidzemes vietām, Ziemeļlatgales, Rīgas.

Semināra priekšlasījumu tēmas organizatori – Valters Grīviņš un Edgars Žīgurs – bija izvēlējušies, lai apvienotu novadpētnieku izglītošanu un redzesloka paplašināšanu ar lokālās vēstures pētniecībā nepieciešamo prasmju un iemaņu, darba kvalitātes celšanu, sadarbības un savākto materiālu publicēšanas veicināšanu.

Abas semināra dienas bija strukturētas līdzīgi – priekšpusdienā trīs teorētiskie lasījumi un diskusija, pēcpusdienā – lauka prakse mācību ekskursijā, kurā, dodoties pa iepriekš izstrādātu maršrutu Vecpiebalgas un Jaunpiebalgas pagastā, ainavā tika apskatīti un iepazīti lasījumu tematiem atbilstoši kultūras pieminekļi un kultūrvēsturiskās ainavas elementi. 

Mācību ekskursija sākās "Vēveros". E.Žīgurs stāsta semināra dalībniekiem par ciema vecāko ēku - Virolvēveru dzīvojamo namu. 29.06.2019. V.Grīviņa foto.

Kopā abās dienās tika aplūkotas šādas tēmas:
1) Apzināšanas ekspedīcija: sagatavošanās, darba metodika, materiālu apstrāde un
publicēšana.
VALTERS GRĪVIŅŠ (Historia.lv)
2) Mazie darvas/ogļu un kaļķu cepļi – mazpazīstami mežu saimniecības vēstures pieminekļi.
VALTERS GRĪVIŅŠ (Historia.lv)
3) Vecsaimniecība kā lauku kultūrvēsturiskās ainavas pamatelements. EDGARS ŽĪGURS (Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs)
4) Mutvārdu vēstures apzināšana un vākšana (intervijas). AGITA LAPSA (Valmieras integrētā bibliotēka)
5) Vietvārdi, to nozīme un vākšanas metodika. VALTERS GRĪVIŅŠ (Historia.lv)
6) Biežāk sastopamie Arheoloģijas pieminekļi lauku kultūrainavā: senkapi, kulta vietas un apmetnes. VALTERS GRĪVIŅŠ (Historia.lv)

Priekšlasījumu slīdrādes publicētas Historia.lv.

Kā zināms, atbilstošāko vērtējumu notikumam vai pasākumam sniedz nevis rīkotāji, bet dalībnieki. Tādēļ semināra rīkotāji lūdza dalībniekiem pēc atgriešanās mājās uzrakstīt e-pastā pāris rindiņas par saviem iespaidiem. Piedāvājam ieskatam dažas no atsauksmēm:

“Man ļoti patika teorijas un prakses proporcijas; patika viedi izplānotie maršruti. (…) Kopumā ļoti iedvesmojošs seminārs!”  (Laine Lapiņa, Jaunpiebalga)

Par Laines iespaidiem seminārā vairāk var izlasīt (un apskatīt) viņas blogā ŠEIT.

***

“Paldies par organizēšanu - seminārs bija ļoti rūpīgi izplānots un pārdomāts. Man ļoti patika!!! Ļoti vērtīgi ir šādas lietas redzēt dabā, lai vēl vairāk mēs katrs spētu izvērtēt līdzīgas situācijas katrs savā vietā konkrētā vietā. Ļoti vērtīgi, protams, ir arī savstarpējie kontakti.” (Sandra Pilskalne, Kārķi)

***

“Pateicos par sniegto iespēju un teicami organizēto semināru, kura laikā būtiski pilnveidoju savas zināšanas materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma tipoloģijā u.tml. Par semināra praktisko norisi un organizatorisko pusi man ir vislabākie iespaidi. LU vēstures studiju programmās novadpētniecība kā vēstures palīgdisciplīna tiek apskatīta ļoti virspusēji, tāpēc šis seminārs bija lieliska iespēja paaugstināt novadpētniecisku darbu izstrādes kvalitāti un turklāt praksē aplūkot vēsturiskus objektus/ vietas, kur bez zināšanām varētu paiet garām metra attālumā. Stāstījumi bija ļoti interesanti un noderīgi, taču kā ieteikumu vēlos izvirzīt nepieciešamību padziļinātāk pievērsties arī interesentu informēšanai par iespējām atrast konkrētas ar novadpētniecību saistītas avotu un literatūras grupas (kādos arhīvos, fondos utt.). 

Ja būtu iespēja, noteikti vēl apmeklētu šādus seminārus.

Novēlu turpināt iesākto!” (Jorens Plūksnis, Līgatne)

***

Kāpjot Piebalgas pilskalnā - Grišku kalnā. 30.06.2019. L.Lapiņas foto.

“Paldies par lielisko semināru! (…) Patika viss, gan teorētiskā daļa, gan uzskate dabā, kas bija ļoti loģiski pārdomāta. Tiešām daudz jauna uzzināju un beidzot tiku pat pie rijas apskates. (...)
Vienmēr interesanti izzināt jaunas tēmas, kā jau Jūs minējāt. Tagad mežā došos ar pavisam citu aci.  Vērtīgi, ka prezentācijā norādījāt avotus, tos piefiksēju kā derīgus arī savos pētījumos. Arī novadpētniecības praktiķa padomi un ieteikumi vērā ņemami, sevišķi par karšu izmantošanu. Tā nereti bijusi problēma ekspedīcijās -  vēlāk atrast īsto māju, ja atmiņa pieviļ :)

Izcila bija Edgara [Žīgura] prezentācija, tā papildināja prof.Kursītes savulaik vadīto kursu par entogrāfisko arhitektūru un tā iespaidu uz pilsētarhitektūru (Laube, Pēkšēns). Balstīta pamatīgā izpētē, informācijas bagāta un sniedza arī praktiskus padomus.

Labprāt piedalītos šādos semināros vēl. Pat, ja tas neskar dzīves vietas apvidu, uzskatu, ka mūsu zemes un tās kultūrvēstures izzināšana ir vērtīgs un saturīgs laika pavadīšanas veids.” (Kristīne Rotbaha, Vecpiebalga)

***

"Liels paldies par jauko divu dienu novadpētnieku semināru ar lauka praksi! Paldies Vēveru saimniekam par sirsnīgu uzņemšanu!

Mani ļoti patīkami pārsteidza Piebalgas kultūras mantojums un kultūrvēsturiskā ainava. Sameklēt Vēverus bija diezgan viegli, kaut braukšana pa kalnainajiem un līkumotajiem grants ceļiem nedaudz mulsināja. Vēveros biju pirmo reizi. Ļoti patika tas ko es tur redzēju. Kaut gan sapratu ka darba Vēveros netrūkst. Uzturoties Vēveros sajūta bija tāda, ka nupat cilvēki tur ir saimniekojuši bija tāda kā iepriekš dzīvojošo saimnieku un ļaužu klātesamība. 

Seminārs ļoti pārdomāts. Interesanti un zinoši lektori. Patika tas, ka pēc lekcijas bija iespēja izbraukt lauka praksē un ieraudzīt kā tas izskatās dabā. Paldies par dalīšanos savā pieredzē! Paldies par sarunām pie ugunskura!

Ļoti priecājos  par iespēju iepazīt jaunus cilvēkus. 

(…) Ko līdzīgu labprāt arī vēl apmeklētu. Jūs devāt jaunu iedvesmu darbam un daudz pozitīvu emociju!

Lai top jauni projekti!"

(Ligita Spridzāne, Nemateriālās kultūras mantojuma centrs “Upīte”, Viļakas novads, Šķilbēnu pagasts, Upīte)

***

“Pozitīvais priekš manis, dodot novērtējumu semināram, ir tas, ka turp braucu bez jelkādām  iepriekšējām domām vai paredzējumiem, kas mani sagaida. Līdz ar to biju pilnībā atvērta visam. Un rezultātā neesmu vīlusies, bet gan smēlusies zināšanas un ierosmes.” (Ilze Dauvarte, Brenguļi)

Semināra attēlu galerija ŠEIT.

Mācību ekspedīcijas

Semināra dalībniekiem un citiem interesentiem bija arī iespēja piedalīties Historia.lv rīkotās mācību ekspedīcijās, kuras, piedaloties ap 10 dalībniekiem, norisinājās 17.jūlijā, 18.augustā un 26.septembrī. Gan šajās ekspedīcijās, gan arī semināra mācību ekskursiju sagatavošanas laikā tika apmeklēti un intervēti kā iepriekš zināmi, tā arī jauni teicēji, no kuriem projekta īstenotāji un dalībnieki ieguva dažādas ar novada vēsturi un kultūrvēsturiskām vietām saistītas ziņas, dzīvesstāstus, kā arī digitalizēja to rīcībā esošus dokumentārus materiālus: fotogrāfijas, dokumentus, plānus...

Mācību ekspedīciju attēlu galerijas:
17.jūlijs
18.augusts
26.septembris

Kopsavilkums par projekta ietvaros intervētajām personām, no tām iegūtajām ziņām un dokumentārajiem materiāliem

Ilga Lazdiņa (dz.1938.), Lejas Vēveros.

Interviju tēmas: dzimtas vēsture, nacionālie partizāni Vēveru apkārtnē, alus darīšanas tradīcijas, vietvārdi.

Rezultāti: apzināti 5 vietvārdi, 2 kultūrvēsturiski objekti (pienotavas), nacionālo partizānu kaujas vieta, atmiņas par dzīvi Vēveros; digitalizēti: 20 attēli no ģimenes albuma, I.Lazdiņas mātes austās tekstīlijas, vērpjamais ratiņš, ko esot gatavojis R.Kaudzīte, dzimtas koks, atmiņu stāsta audio ieraksts.

I.Lazdiņa stāsta E.Žīguram par mājās saglabāto, pēc dzimtas ziņām R.Kaudzītes darināto vērpjamo ratiņu. 17.07.2019. V.Grīviņa foto.

Atis Avens, Lejas Greiveros.

Interviju tēmas: apkārtnes kultūrvēsturiskais mantojums.

Rezultāti: apzināti 3 kultūrvēsturiski objekti (Brāļu draudžu saiešanu nama vieta, Velna tilts, veikals).

Vilnis Krišjānis, Jauntašķēnos.

Interviju tēmas: dzimtas vēsture, mājas vēsture, kultūrvēsturiskie objekti;

Rezultāti: digitalizēti ēku un to daļu attēli, Tašķēnu senkapi.

Aivars Krišjānis (dz.1944.), Veckrievēnos.

Interviju tēmas: dzimtas vēsture, mājas vēsture, nostāsti, vietvārdi.

Rezultāti: apzināti 3 vietvārdi, nostāsts par Gaujas sākumu; digitalizēti: 20 attēli no ģimenes albuma, ēku arhitektūra un plāni, atmiņu stāsta audio ieraksts.

Ligita Gulbe (dz.1948.), Mežvēveros.

Interviju tēmas: dzimtas vēsture, mājas vēsture, kultūrvēsturiskais mantojums, spilgtākās apkārtnes personas, vietvārdi.

Rezultāti: apzināti 4 vietvārdi, 7 kultūrvēsturiski objekti; digitalizēti: 10 attēli no ģimenes albuma, ēku arhitektūra, atmiņu stāsta audio ieraksts.

Ausma Balode (dz.1957.), Āķēnos.

Interviju tēmas: dzimtas vēsture, mājas vēsture, vietvārdi, tradīcijas, kultūrvēsturiskais mantojums.

Rezultāti: apzināti 2 vietvārdi, 2 kultūrvēsturiski objekti; digitalizēti: ēku arhitektūra, atmiņu stāsta audio ieraksts.

Andris Balodis (dz.1955.), Āķēnos.

Interviju tēmas: dzimtas vēsture, mājas vēsture, vietvārdi, tradīcijas.

Rezultāti: apzināti 12 vietvārdi; digitalizēti: 40 attēli no ģimenes albuma, atmiņu stāsta audio ieraksts.

A.Balodis iezīmē kartē savu dzimto māju, Āķēnu, tuvējās apkārtnes mikrotoponīmus. 18.08.2019. V.Grīviņa foto.

Zigrīds Dalderis (dz.1953.), Mazbrici.

Interviju tēmas: dzimtas vēsture, mājas vēsture, vietvārdi, kultūrvēsturiskais mantojums, personības.

Rezultāti: apzināti 2 vietvārdi, 4 kultūrvēsturiski objekti; digitalizēti: atmiņu stāsta audio ieraksts.

Līva Grudule, Saulrieti.

Interviju tēmas: vietvārdi, nostāsti, kultūrvēsturiskais mantojums, personības.

Rezultāti: apzināti 2 nostāsti.

Guntars Dolmanis, Lielkrūzes.

Interviju tēmas: vietvārdi, kultūrvēsturiskais mantojums.

Rezultāti: apzināti un veikta fotofiksācija 2 kultūrvēsturiskiem objektiem.

Juris Cers, Mazkrūzes.

Interviju tēmas: kultūrvēsturiskais mantojums.

Rezultāti: apzināta un veikta fotofiksācija 1 kultūrvēsturiskam objektam.

Uldis Nedēļa, Jaunmostene.

Interviju tēmas: kultūrvēsturiskais mantojums.

Rezultāti: apzināta un veikta fotofiksācija 1 kultūrvēsturiskam objektam.

Kārlis Spolītis, Lejas Niklāvas.

Interviju tēmas: kultūrvēsturiskais mantojums, mājas vēsture.

Rezultāti: apzināta un veikta fotofiksācija 3 kultūrvēsturiskiem objektiem, ēku arhitektūras fotofiksācija, digitalizēts mājas zemes plāns.

Novadpētnieciski vērtīgākie un interesantākie ekspedīcijās iegūtie materiāli, tostarp A.Baloža saglabātās, krusttēva P.Baloža uzņemtās unikālās fotogrāfijas, kurās vienas dzimtas un mājvietas šķērsgriezumā dokumentēta piebaldzēnu ikdienas dzīve 20.gs. 40.gadu beigās un 50.gadu sākumā, apkopoti, apstrādāti un publicēti Historia.lv sadaļās “Attēli” un “Vietas” (Sk. saistīto materiālu sadaļas zem raksta). Pārējie materiāli tiks izmantoti turpmākajos Vēveru aploces un Piebalgas kultūrvēstures pētījumos, kā arī būs brīvi pieejami jebkuram interesentam. 

Informācija:
Valters Grīviņš, [email protected], 29151826

Projekts tika īstenots ar Vidzemes plānošanas reģiona, VKKF un Latvijas valsts mežu finansiālu atbalstu.

Galerijas

Bibliotēka

Vietas

Iezīmes

Pagasts: 
Vecpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas pagasts
Literatūra: 
Historia.lv īstenotie projekti

Reklāma