Olekšs, Kazimirs [Latvijas armijas ģenerālis]

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 29.12.2013

Olekšs Kazimirs, ģenerālis, dz. 26.7.1886 Bērzpils pag., lauks. dēls. 1913 beidza Čugujevas kaŗa skolu un piedalījās 1. pasaules kaŗā. Kopš 10.12.1918 Latvijas armijā, kur 1919 bij Liepājas rajona štāba prks, 1920 Zemg. div., 1921 Latg. div. štāba prks. 1924 paaugstināts par plkv., 1926 beidza virsnieku akadēmiskos kursus. 1929-35 Daugavpils kājnieku pulka kom-ris, 1935 iecelts par ģen. un Vidz. div. kom-ŗa palīgu. 1936 slimības dēļ aizgāja pensijā. Miris dzimtenē.
 
Latvju enciklopēdija. 2.sējums, 1801.lpp.
 
Ievietots: 22.01.2004.

Bibliotēka

Personas

Iezīmes

Tematiskie rādītāji: 
Personas
Pagasts: 
Bērzpils pagasts
Hronoloģija: 
20. gadsimts

Reklāma