Rīgas patrimoniālais apgabals [Rīgas pilsētas lauku novads]

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 26.12.2013

Rīgas patrimoniālais apgabals, Rīgas landfogtija - Rīgas pilsētas lauku novads (~750 km2), kas tika izveidots 1226. ∆ bija pakļauts Rīgas pilsētai. Daļu ∆ aramzemes, mežu, ūdeņu un ganību izmantoja rīdzinieki, un par to maksāja pils. gruntsnomu. ∆ liel. daļu apsaimn. zemn. (no 16.gs. b. dzimtcilvēki) un par to maksāja pils. feod. zemes renti. Līdz ar kapit. attīstību liel. daļa zemn. kļuva par dzimtsnomniekiem. ∆ tert-ā veidojās Rīgas priekšpilsētas un kapit. rūpn. uzņēmumi. Rīgas virsīpašuma tiesības ∆ saglabājās līdz zemes nacionalizācijai (1940).
 
Latvijas padomju enciklopēdija. 8.sējums, 398.-399. lpp.
 
Ievietots: 14.06.2002. 

Šķirkļi

Bibliotēka

Iezīmes

Tagi: 
Tematiskie rādītāji: 
Pašvaldības
Tautsaimniecība
Pilsēta: 
Rīga

Reklāma