Spocīgā skolotāja Valmierā. Londonas Avīze (04.02.1977.)

BBC televizijas 2. kanāļa piektdienas vakaru programmā "Leap in the Dark", kas attēlo dokumentētus pārdabīgus notikumus, 21. janvārī bija notēlota franču valodas skolotāja Emilija Sažē (Sagee), kuŗa 1845.g. septembrī ieradusies Valmierā [1.] mācīt franču valodu muižnieku atvasēm meiteņu skolā, bet gadu vēlāk bijusi spiesta šo vietu atstāt, tāpat kā iepriekšējās 17 skolotājas vietas 16 gadu laikā. Skolnieki stundās bieži vien ieraudzījuši blakus skolotājai astrālu viņas dubultnieci, vai arī skolotājas tēls parādījies meitenēm un citiem skolotājiem, kad bijis zināms, ka Emilija neatrodas skolā, ne tās tuvumā. Stāsts par nelaimīgo Emiliju Sažē ir rūpīgi dokumentēts parapsīcholoģijas vēsturē. Saņēmusi vietas uzteikumu Valmierā, francūziete devusies uz Krieviju un par viņas tālākajām gaitām nav ziņu.

Publicēts:

Spocīgā skolotāja Valmierā. Londonas Avīze, 1977, nr.1561, 4. februāris, 4.lpp.

Piezīmes:

[1.] Atbilstoši senāk, 1930.g. žurnālā "Dzīve" publicēta raksta ziņām, E.Sažē strādājusi par skolotāju nevis Valmierā, bet vācu hernhūtiešu meiteņu skolā "Jaunveļķos", mūsdienu Vaidavas ciema, toreizējās Veļķu muižas pievārtē - historia.lv

Reklāma