Tautisko deju skaistumā. Austrālijas Latvietis (16.01.1954.)

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 26.10.2016

Par tautas deju uzvedumu Austrālijas latviešu 3. Kultūras dienās Adelaidē.

Publicēts:

Tautisko deju skaistumā. Austrālijas Latvietis, 1954., nr.?., 16. janvāris, ?.lpp.

Pielikumi

Bibliotēka

Iezīmes

Tematiskie rādītāji: 
Kultūra
Sabiedrība
Pilsēta: 
Adelaide
Hronoloģija: 
20. gadsimts1954janvāris16
Avoti: 
Preses materiāli

Reklāma