Žīgurs, Edgars. Pumpenieku amats. Historia.lv (26.09.2023)

Pievienoja: 
Edgars Žīgurs, 26.09.2023

Pumpja izgatavošanu Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja lauku ekspozīcijā Vecpiebalgas Vēveros veic R. Vidzickis un E. Žīgurs. V. Grīviņa foto.
Pumpja izgatavošanu Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja lauku ekspozīcijā Vecpiebalgas Vēveros veic R. Vidzickis un E. Žīgurs. V. Grīviņa foto.

Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs lauku ekspozīcijā Vecpiebalgas Vēveros 2023. g. realizēja Valsts Kulūrkapitāla fonda un Vidzemes plānošanas reģiona “Vidzemes vēsturiskās zemes kultūras programmas 2023” ietvaros atbalstītu projektu “Piebalgas pumpenieku amats”. Projekta mērķis ir sekmēt pumpenieku amata prasmju un zināšanu saglabāšanu, praktizēšanu, dokumentēšanu, izpēti un popularizēšanu. Šī raksta mērķis ir apkopot projekta īstenošanas gaitā iegūto informāciju un atziņas.

Pielikumi

Iezīmes

Tematiskie rādītāji: 
Etnogrāfija
Pagasts: 
Vecpiebalgas pagasts
Literatūra: 
Populārzinātniskie raksti un publicistika

Reklāma